Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Břeclav, ul. Gen. Šimka 20190219DD

Jedná se o částečně podsklepený řadový RD 4+1 o1 NP s půdou. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 144,80 m2. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Celková výměra pozemků činí 411 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125223/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.980.000 Kč
Vyvolávací cena
1.900.000 Kč
Dražební jistota
400.000 Kč
Datum a čas ukončení
8.10.2019 v 10:36:52
Odhadní cena
2.050.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.9.2019 v 11:00
30.9.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice Gen. Šimka 1797/118, Břeclav

Lokalita

ulice Gen. Šimka 1797/118, Břeclav

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
8.10.2019 10:36:52.51licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.980.000 Kč pro účastníka dražby 4585980
8.10.2019 10:36:01.54licitátor
Podání ve výši 1.980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4585980 POTŘETÍ!
8.10.2019 10:35:01.54licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 4585980, udělím mu příklep.
8.10.2019 10:34:01.54licitátor
Podání ve výši 1.980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4585980 PODRUHÉ!
8.10.2019 10:33:01.54licitátor
Podání ve výši 1.980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4585980 POPRVÉ!
8.10.2019 10:31:01.54Účastník 4585980 učinil podání 1.980.000 Kč
8.10.2019 10:30:49.05Účastník 9384970 učinil podání 1.970.000 Kč
8.10.2019 10:30:17.80Účastník 4585980 učinil podání 1.950.000 Kč
8.10.2019 10:30:01.08Účastník 9384970 učinil podání 1.940.000 Kč
8.10.2019 10:29:25.03Účastník 4585980 učinil podání 1.930.000 Kč
8.10.2019 10:29:01.21Účastník 9384970 učinil podání 1.920.000 Kč
8.10.2019 10:28:09.81Účastník 4585980 učinil podání 1.910.000 Kč
8.10.2019 10:28:00.32licitátor
Podání ve výši 1.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 9384970 PODRUHÉ!
8.10.2019 10:27:00.32licitátor
Podání ve výši 1.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 9384970 POPRVÉ!
8.10.2019 10:13:17.32Účastník 9384970 učinil podání 1.900.000 Kč
8.10.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Břeclav, ul. Gen. Šimka, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 8.10.2019 09:30
Ukončení: 8.10.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je:

 id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 1318 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 258 m2

             Součástí je stavba: Břeclav, č.p. 1797, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1318

- pozemek p.č. 2639/8 - zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

a

id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 1318 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 258 m2

             Součástí je stavba: Břeclav, č.p. 1797, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1318

- pozemek p.č. 2639/8 - zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro obec a k.ú. Břeclav, na LV č. 256.Odhad ceny předmětu dražby: 2.050.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8283-747/2019 ze dne 10.4.2019.

Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 400.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je v současné době  užíván dlužníky

- mu není známo, zda na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!