Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Častohostice, okres Třebíč 20190037DD

Jedná se o řadový koncový nepodsklepený jednopodlažní RD: 3x pokoj, šatna, koupelna. Zastavěná plocha RD: 107,58m2. Podlahová plocha: 67,5m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125055/6800
Stav
Zmařená dražba
Cena vydražení
400.000 Kč
Vyvolávací cena
340.000 Kč
Dražební jistota
80.000 Kč
Datum a čas ukončení
7.5.2019 v 10:40:44
Odhadní cena
410.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
17.4.2019 v 10:30
24.4.2019 v 10:30
Místo konání prohlídky
Častohostice 34, Častohostice

Lokalita

Častohostice 34, Častohostice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.5.2019 10:40:44.98licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 400.000 Kč pro účastníka dražby 2269432
7.5.2019 10:40:00.31licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2269432 POTŘETÍ!
7.5.2019 10:39:00.31licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2269432, udělím mu příklep.
7.5.2019 10:38:00.31licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2269432 PODRUHÉ!
7.5.2019 10:37:00.31licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2269432 POPRVÉ!
7.5.2019 10:17:54.31Účastník 2269432 učinil podání 400.000 Kč
7.5.2019 10:09:00.65Účastník 279128 učinil podání 346.000 Kč
7.5.2019 10:07:34.73Účastník 3343468 učinil podání 342.000 Kč
7.5.2019 10:06:08.75Účastník 279128 učinil podání 340.000 Kč
7.5.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Častohostice, okres Třebíč, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Tomáš Truschinger

Termín dražby:
Zahájení: 7.5.2019 09:30
Ukončení: 7.5.2019 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 19/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 244 m2

             Součástí je stavba: Častohostice, č.p. 34, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 19/1

- pozemek p.č. St. 20 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výěra 138 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. 57/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 92/2 - orná půda, evidovaná výměra 208 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Moravské Budějovice, pro obec a k.ú. Častohostice, na LV č. 151.Odhad ceny předmětu dražby: 420.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Šárkou Kašparovou, znalecký posudek číslo 1637-38/18 ze dne 27.12.2018.

Nejnižší podání: 340.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 80.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!