Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Častohostice, okres Třebíč 20200015DD

Jedná se o řadový koncový nepodsklepený jednopodlažní RD: 2x pokoj + kuchyně, šatna, koupelna. Zastavěná plocha: 108 m2. Podlahová plocha: 67,10 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125055/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
382.000 Kč
Vyvolávací cena
340.000 Kč
Dražební jistota
80.000 Kč
Datum a čas ukončení
12.3.2020 v 10:48:10
Odhadní cena
410.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.2.2020 v 11:00
4.3.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Častohostice 34, Častohostice

Lokalita

Častohostice 34, Častohostice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.3.2020 10:48:10.80licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 382.000 Kč pro účastníka dražby 34745376
12.3.2020 10:33:04.40licitátor
Podání ve výši 382.000 Kč učiněné účastníkem dražby 34745376 POTŘETÍ!
12.3.2020 10:32:04.40licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 34745376, udělím mu příklep.
12.3.2020 10:31:04.40licitátor
Podání ve výši 382.000 Kč učiněné účastníkem dražby 34745376 PODRUHÉ!
12.3.2020 10:30:04.40licitátor
Podání ve výši 382.000 Kč učiněné účastníkem dražby 34745376 POPRVÉ!
12.3.2020 10:28:04.40Účastník 34745376 učinil podání 382.000 Kč
12.3.2020 10:27:56.45Účastník 33830336 učinil podání 380.000 Kč
12.3.2020 10:27:07.71Účastník 34745376 učinil podání 372.000 Kč
12.3.2020 10:26:45.26Účastník 33830336 učinil podání 370.000 Kč
12.3.2020 10:26:12.19Účastník 34745376 učinil podání 364.000 Kč
12.3.2020 10:25:58.96Účastník 33830336 učinil podání 362.000 Kč
12.3.2020 10:25:25.22Účastník 34745376 učinil podání 360.000 Kč
12.3.2020 10:24:40.95Účastník 33830336 učinil podání 358.000 Kč
12.3.2020 09:58:29.12Účastník 34745376 učinil podání 356.000 Kč
12.3.2020 09:57:02.82Účastník 300656 učinil podání 354.000 Kč
12.3.2020 09:43:49.55Účastník 34745376 učinil podání 352.000 Kč
12.3.2020 09:43:05.78Účastník 300656 učinil podání 350.000 Kč
12.3.2020 09:41:01.39Účastník 34745376 učinil podání 344.000 Kč
12.3.2020 09:36:25.81Účastník 33830336 učinil podání 342.000 Kč
12.3.2020 09:34:41.96Účastník 300656 učinil podání 340.000 Kč
12.3.2020 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Častohostice, okres Třebíč, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Tomáš Truschinger

Termín dražby:
Zahájení: 12.3.2020 09:30
Ukončení: 12.3.2020 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 19/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 244 m2

             Součástí je stavba: Častohostice, č.p. 34, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 19/1

- pozemek p.č. St. 20 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výěra 138 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. 57/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 92/2 - orná půda, evidovaná výměra 208 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Moravské Budějovice, pro obec a k.ú. Častohostice, na LV č. 151.Odhad ceny předmětu dražby: 410.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10150-2614/2019 ze dne 12.12.2019.

Nejnižší podání: 340.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 80.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!