Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Chodová Planá, okres Tachov 20180420DD

Jedná se o bytový dům se čtyřmi samostatnými byty a dvojgaráží.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125813/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
770.000 Kč
Vyvolávací cena
700.000 Kč
Dražební jistota
150.000 Kč
Datum a čas ukončení
11.6.2019 ve 12:00:51
Odhadní cena
1.800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.5.2019 ve 14:00
3.6.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Pivovarská 100, Chodová Planá

Lokalita

Pivovarská 100, Chodová Planá

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
11.6.2019 12:00:51.17licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 770.000 Kč pro účastníka dražby 26194350
11.6.2019 12:00:36.43licitátor
Podání ve výši 770.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 POTŘETÍ!
11.6.2019 11:59:36.43licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26194350, udělím mu příklep.
11.6.2019 11:58:36.43licitátor
Podání ve výši 770.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 PODRUHÉ!
11.6.2019 11:57:36.43licitátor
Podání ve výši 770.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 POPRVÉ!
11.6.2019 11:55:36.43Účastník 26194350 učinil podání 770.000 Kč
11.6.2019 11:54:45.72licitátor
Podání ve výši 760.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 POPRVÉ!
11.6.2019 11:52:45.72Účastník 26194350 učinil podání 760.000 Kč
11.6.2019 11:51:54.99licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3569150 POPRVÉ!
11.6.2019 11:49:54.99Účastník 3569150 učinil podání 750.000 Kč
11.6.2019 11:49:21.38licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26194350, udělím mu příklep.
11.6.2019 11:48:21.38licitátor
Podání ve výši 740.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 PODRUHÉ!
11.6.2019 11:47:21.38licitátor
Podání ve výši 740.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 POPRVÉ!
11.6.2019 11:45:21.38Účastník 26194350 učinil podání 740.000 Kč
11.6.2019 11:44:21.76licitátor
Podání ve výši 730.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3569150 PODRUHÉ!
11.6.2019 11:43:21.76licitátor
Podání ve výši 730.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3569150 POPRVÉ!
11.6.2019 11:41:21.76Účastník 3569150 učinil podání 730.000 Kč
11.6.2019 11:40:36.71Účastník 26194350 učinil podání 720.000 Kč
11.6.2019 11:40:17.60Účastník 3569150 učinil podání 710.000 Kč
11.6.2019 11:39:48.38licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26194350, udělím mu příklep.
11.6.2019 11:38:48.38licitátor
Podání ve výši 700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 PODRUHÉ!
11.6.2019 11:37:48.38licitátor
Podání ve výši 700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26194350 POPRVÉ!
11.6.2019 11:35:48.38Účastník 26194350 učinil podání 700.000 Kč
11.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Chodová Planá, okres Tachov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. AS ZIZLAVSKY v.o.s. 2. Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 11.6.2019 09:30
Ukončení: 11.6.2019 11:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- stavba Chodová Planá, č.p. 100, způsob využití - rod. dům, stojí na parcele č. St. 27/2, LV 10002

- stavba bez čp/če, způsob využití - garáž, stojí na parcele č. St. 27/3, LV 10002

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Tachov, pro obec a k.ú. Chodová Planá, na LV č. 458.Odhad ceny předmětu dražby: 1.800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Zdeňkem Tuškem, znalecký posudek číslo 6098 - 09/2018 ze dne 10.10.2018.

Nejnižší podání: 700.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je v současné době částečně užíván.

Na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

V rámci insolvenčního řízení KSPL 58 INS 7426 / 2017 je nemovitost pojištěna dle Přihlášky č. 086/2017 k rámcové pojistné smlouvě č. 490 001 517.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!