Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Dolní Lomnice u Kunic, okres Praha-východ 20190281DD

Rodinný dům 5+1 s velkou zahradou, krytým bazénem a dvojgaráží

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126197/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
8.100.000 Kč
Vyvolávací cena
7.990.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
26.11.2019 ve 12:17:52
Odhadní cena
9.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
26.10.2019 v 10:00
31.10.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice Luční 93, Kunice

Lokalita

ulice Luční 93, Kunice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.11.2019 12:17:52.57licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 8.100.000 Kč pro účastníka dražby 31154760
26.11.2019 12:03:45.11licitátor
Podání ve výši 8.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31154760 POTŘETÍ!
26.11.2019 12:02:45.11licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 31154760, udělím mu příklep.
26.11.2019 12:01:45.11licitátor
Podání ve výši 8.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31154760 PODRUHÉ!
26.11.2019 12:00:45.11licitátor
Podání ve výši 8.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31154760 POPRVÉ!
26.11.2019 11:58:45.11Účastník 31154760 učinil podání 8.100.000 Kč
26.11.2019 11:57:45.19Účastník 1382120 učinil podání 8.080.000 Kč
26.11.2019 11:57:00.71licitátor
Podání ve výši 8.030.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31154760 POPRVÉ!
26.11.2019 11:50:58.71Účastník 31154760 učinil podání 8.030.000 Kč
26.11.2019 11:47:44.05Účastník 1382120 učinil podání 8.010.000 Kč
26.11.2019 11:45:07.98Účastník 31154760 učinil podání 7.990.000 Kč
26.11.2019 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Dolní Lomnice u Kunic, okres Praha-východ, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Lukáš Kučera

Termín dražby:
Zahájení: 26.11.2019 11:00
Ukončení: 26.11.2019 12:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 572 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 111 m2

                                   Na pozemku stojí stavba: Vidovice, č.p. 93, rod.dům

- pozemek p.č. St. 573 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 70 m2

                                   Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž

- pozemek p.č. 587/102 - orná půda, evidovaná výměra 1016 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba Vidovice, č.p. 93 - rod. dům, stojící na parcele St. 572

- stavba bez čp/če - garáž, stojící na parcele St. 573

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ, pro obec Kunice a k.ú. Dolní Lomnice u Kunic, na LV 1236.

 

 

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 9.400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8980-1444/2019 ze dne 10.7.2019.

Nejnižší podání: 7.990.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!