Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem 20190238DD

Jedná se o RD 3+1, který vznikl oddělením a přestavbou provozní části bývalé kovárny. Dispozice: vstupní chodba, ze které je vstup do koupelny, WC, skladu a kuchyně, ze které je vstup do pokoje a obývacího pokoje, odtud do ložnice. Celková plocha pozemku je 146 m2, obytná plocha činí 108 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125784/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
322.221 Kč
Vyvolávací cena
208.600 Kč
Dražební jistota
60.000 Kč
Datum a čas ukončení
26.11.2019 v 10:30:12
Odhadní cena
298.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
14.11.2019 v 15:00
15.11.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Domašov 495, Bělá pod Pradědem

Lokalita

část obce Domašov 495, Bělá pod Pradědem

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.11.2019 10:30:12.69licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 322.221 Kč pro účastníka dražby 3168648
26.11.2019 10:30:00.52licitátor
Podání ve výši 322.221 Kč učiněné účastníkem dražby 3168648 POTŘETÍ!
26.11.2019 10:29:00.52licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 3168648, udělím mu příklep.
26.11.2019 10:28:00.52licitátor
Podání ve výši 322.221 Kč učiněné účastníkem dražby 3168648 PODRUHÉ!
26.11.2019 10:27:00.52licitátor
Podání ve výši 322.221 Kč učiněné účastníkem dražby 3168648 POPRVÉ!
26.11.2019 10:23:14.52Účastník 3168648 učinil podání 322.221 Kč
26.11.2019 10:22:49.95Účastník 3464137 učinil podání 285.000 Kč
26.11.2019 10:16:51.14Účastník 3168648 učinil podání 282.221 Kč
26.11.2019 10:13:56.81Účastník 3464137 učinil podání 275.000 Kč
26.11.2019 10:10:40.81Účastník 3168648 učinil podání 272.221 Kč
26.11.2019 09:59:56.77Účastník 3464137 učinil podání 270.000 Kč
26.11.2019 09:55:53.87Účastník 3168648 učinil podání 265.221 Kč
26.11.2019 09:54:12.89Účastník 3464137 učinil podání 218.000 Kč
26.11.2019 09:50:16.40Účastník 3168648 učinil podání 215.221 Kč
26.11.2019 09:48:49.55Účastník 3464137 učinil podání 213.000 Kč
26.11.2019 09:40:46.97Účastník 3168648 učinil podání 211.000 Kč
26.11.2019 09:38:08.37Účastník 3464137 učinil podání 208.600 Kč
26.11.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Zdeňka Nováková

Termín dražby:
Zahájení: 26.11.2019 09:30
Ukončení: 26.11.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 63/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

            Součástí je stavba: Domašov, č.p. 495, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 63/3

- pozemek p.č. 1044/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník, pro obec Bělá pod Pradědem a k.ú. Domašov u Jeseníka na LV č. 658.Odhad ceny předmětu dražby: 298.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Pavlou Brady, znalecký posudek číslo Znalecký posudek č. 751 40/19 ze dne 5.7.2019.

Nejnižší podání: 208.600,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 60.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že dle jemu dostupných informací:

  • předmět dražby není  v současné době  užíván.
  • na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.
  • předmět dražby není pojištěn.


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!