Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Doubrava u Orlové, okres Karviná 20190217DD

Jedná se o samostatný RD o 1 NP dispozičně řešen jako 2+1. Podlahová plocha činí 55 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 80 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125303/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
379.000 Kč
Vyvolávací cena
379.000 Kč
Dražební jistota
90.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.10.2019 v 11:30:14
Odhadní cena
546.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.9.2019 ve 14:00
26.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Doubrava 122, Doubrava

Lokalita

Doubrava 122, Doubrava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.10.2019 11:30:14.44licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 379.000 Kč pro účastníka dražby 7534389
17.10.2019 11:30:00.30licitátor
Podání ve výši 379.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7534389 POTŘETÍ!
17.10.2019 11:29:00.30licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 7534389, udělím mu příklep.
17.10.2019 11:28:00.30licitátor
Podání ve výši 379.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7534389 PODRUHÉ!
17.10.2019 11:27:00.30licitátor
Podání ve výši 379.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7534389 POPRVÉ!
17.10.2019 11:19:42.30Účastník 7534389 učinil podání 379.000 Kč
17.10.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Doubrava u Orlové, okres Karviná, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. JUDr. Milena Bódiová 2. GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.10.2019 10:30
Ukončení: 17.10.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je:

 id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 4791/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2

              Součástí je stavba: Doubrava, č.p. 122, rod.dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: 4791/1

- pozemek p.č. 4791/2 - ostatní plocha a nádvoří, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 4792 - zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

a

id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 4791/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2

              Součástí je stavba: Doubrava, č.p. 122, rod.dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: 4791/1

- pozemek p.č. 4791/2 - ostatní plocha a nádvoří, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 4792 - zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Karviná, pro obec Doubrava a k.ú. Doubrava u Orlové, na LV č. 103.Odhad ceny předmětu dražby: 546.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8347-811/2019 ze dne 17.4.2019.

Nejnižší podání: 379.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 90.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena:

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. 4791/1, 4792 a  4791/2 s povinností k parcele č. 4790 na základě pozemkové knihy Usnesení soudu číslo deníku - 2282/1950, zn. Z-3739/2007-803

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. 4789 a 4790 s povinností k parcelám č. 4791/1 a  č. 4791/2, na základě pozemkové knihy Usnesení soudu číslo deníku - 2282/1950, zn. Z-3739/2007-803.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!