Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec 20200271DD

Jedná se o samostatný částečně podsklepený RD s jedním NP. Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 100 m2. Celková výměra pozemků činí 989 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211124984/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
660.000 Kč
Vyvolávací cena
427.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
30.6.2020 v 10:49:16
Odhadní cena
610.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.6.2020 v 11:00
22.6.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Horní Meziříčko 29, Horní Meziříčko

Lokalita

Horní Meziříčko 29, Horní Meziříčko

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.6.2020 10:49:16.12licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 660.000 Kč pro účastníka dražby 41159652
30.6.2020 10:43:15.81licitátor
Podání ve výši 660.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41159652 POTŘETÍ!
30.6.2020 10:42:15.81licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 41159652, udělím mu příklep.
30.6.2020 10:41:15.81licitátor
Podání ve výši 660.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41159652 PODRUHÉ!
30.6.2020 10:40:15.81licitátor
Podání ve výši 660.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41159652 POPRVÉ!
30.6.2020 10:38:15.81Účastník 41159652 učinil podání 660.000 Kč
30.6.2020 10:37:59.03licitátor
Podání ve výši 650.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2543574 POPRVÉ!
30.6.2020 10:35:59.03Účastník 2543574 učinil podání 650.000 Kč
30.6.2020 10:34:45.98Účastník 41159652 učinil podání 602.000 Kč
30.6.2020 10:34:11.81Účastník 2543574 učinil podání 600.000 Kč
30.6.2020 10:33:37.73Účastník 41159652 učinil podání 560.000 Kč
30.6.2020 10:33:17.48Účastník 2543574 učinil podání 550.000 Kč
30.6.2020 10:32:24.26Účastník 41159652 učinil podání 510.000 Kč
30.6.2020 10:31:45.94Účastník 2543574 učinil podání 500.000 Kč
30.6.2020 10:31:20.98licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41159652 POPRVÉ!
30.6.2020 10:29:20.98Účastník 41159652 učinil podání 490.000 Kč
30.6.2020 10:28:57.29Účastník 2543574 učinil podání 482.000 Kč
30.6.2020 10:27:28.06Účastník 41159652 učinil podání 480.000 Kč
30.6.2020 10:27:01.14Účastník 41520105 učinil podání 472.000 Kč
30.6.2020 10:26:28.69Účastník 41159652 učinil podání 470.000 Kč
30.6.2020 10:26:19.50Účastník 41520105 učinil podání 462.000 Kč
30.6.2020 10:25:46.05Účastník 2543574 učinil podání 460.000 Kč
30.6.2020 10:24:52.00Účastník 41159652 učinil podání 442.000 Kč
30.6.2020 10:23:46.08Účastník 2543574 učinil podání 440.000 Kč
30.6.2020 09:45:52.84Účastník 41159652 učinil podání 427.000 Kč
30.6.2020 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1) GESTORE v.o.s. 2) Insolvenční servis v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 30.6.2020 09:30
Ukončení: 30.6.2020 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem eletronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek   p.č. St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 321 m2

                          Součástí je stavba: Horní Meziříčko, č.p. 29, rod.dům
                          Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 23

- pozemek p.č. St. 41/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 50 m2

                          Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
                          Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 41/1

- pozemek p.č. 134/3 - zahrada, evidovaná výměra 618 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro obec a k.ú. Horní Meziříčko, na LV č. 188.Odhad ceny předmětu dražby: 610.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10888-666/2020 ze dne 23.4.2020.

Nejnižší podání: 427.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván dlužnicí a jejími rodiči.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!