ARCHIV - RD Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál 20190215DD

Jedná se o samostatný RD 3+1 o 1 NP bez podsklepení s půdou z roku 1915. Podlahová plocha činí 98,26 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 273,97 m2. Příslušenstvím jsou hospodářské budovy, které navazují na obytnou část domu.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211124976/6800
Vyvolávací cena
434.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.9.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
17.9.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
620.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
2.9.2019 ve 14:00
10.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Jindřichov 122, Jindřichov

Lokalita

část obce Jindřichov 122, Jindřichov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2019 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
17.9.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
17.9.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
17.9.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
INSOLVER v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2019 09:30
Ukončení: 17.9.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 380 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 356 m2

             Součástí je stavba: Jindřichov, č.p. 122, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 380

- pozemek p.č. 434/1 - zahrada, evidovaná výměra 277 m2, způsob ochrany- zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 434/2 - zahrada, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany- zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 435 - orná půda, evidovaná výměra 1.108 m2, způsob ochrany- zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 436 - zahrada, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany- zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2467 - zahrada, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany- zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Krnov, pro obec Jindřichov a k.ú. Jindřichov ve Slezsku, na LV č. 761.Odhad ceny předmětu dražby: 620.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8701-1165/2019 ze dne 31.5.2019.

Nejnižší podání: 434.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!