Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Kasejovice, okres Plzeň - jih 20200186DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127210/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
970.000 Kč
Vyvolávací cena
660.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
8.7.2020 v 11:18:31
Odhadní cena
987.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
15.6.2020 v 10:00
22.6.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Kasejovice 97, Kasejovice

Lokalita

Kasejovice 97, Kasejovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
8.7.2020 11:18:31.59licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 970.000 Kč pro účastníka dražby 23215098
8.7.2020 11:18:21.51licitátor
Podání ve výši 970.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23215098 POTŘETÍ!
8.7.2020 11:17:21.51licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 23215098, udělím mu příklep.
8.7.2020 11:16:21.51licitátor
Podání ve výši 970.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23215098 PODRUHÉ!
8.7.2020 11:15:21.51licitátor
Podání ve výši 970.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23215098 POPRVÉ!
8.7.2020 11:13:21.51Účastník 23215098 učinil podání 970.000 Kč
8.7.2020 11:13:01.45Účastník 41673732 učinil podání 955.000 Kč
8.7.2020 11:12:50.76licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 23215098, udělím mu příklep.
8.7.2020 11:11:50.76licitátor
Podání ve výši 950.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23215098 PODRUHÉ!
8.7.2020 11:10:50.76licitátor
Podání ve výši 950.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23215098 POPRVÉ!
8.7.2020 11:08:50.76Účastník 23215098 učinil podání 950.000 Kč
8.7.2020 11:08:38.08Účastník 41673732 učinil podání 925.000 Kč
8.7.2020 11:06:43.95Účastník 23215098 učinil podání 920.000 Kč
8.7.2020 11:06:03.84Účastník 41673732 učinil podání 905.000 Kč
8.7.2020 11:05:34.76Účastník 23215098 učinil podání 900.000 Kč
8.7.2020 11:04:44.78Účastník 41673732 učinil podání 875.000 Kč
8.7.2020 11:04:18.68Účastník 23215098 učinil podání 870.000 Kč
8.7.2020 11:03:47.32Účastník 41673732 učinil podání 855.000 Kč
8.7.2020 11:03:11.43Účastník 23215098 učinil podání 850.000 Kč
8.7.2020 11:02:58.33Účastník 41673732 učinil podání 825.000 Kč
8.7.2020 11:02:17.58Účastník 23215098 učinil podání 820.000 Kč
8.7.2020 11:02:00.70Účastník 41673732 učinil podání 805.000 Kč
8.7.2020 11:01:36.96Účastník 23215098 učinil podání 800.000 Kč
8.7.2020 11:01:23.37Účastník 41673732 učinil podání 775.000 Kč
8.7.2020 10:59:44.75Účastník 23215098 učinil podání 770.000 Kč
8.7.2020 10:59:19.72Účastník 41673732 učinil podání 755.000 Kč
8.7.2020 10:58:51.35Účastník 23215098 učinil podání 750.000 Kč
8.7.2020 10:58:13.75Účastník 41673732 učinil podání 705.000 Kč
8.7.2020 10:57:51.53Účastník 23215098 učinil podání 700.000 Kč
8.7.2020 10:57:38.74Účastník 41673732 učinil podání 695.000 Kč
8.7.2020 10:57:12.07Účastník 23215098 učinil podání 690.000 Kč
8.7.2020 10:57:00.23Účastník 41673732 učinil podání 685.000 Kč
8.7.2020 10:56:27.48Účastník 23215098 učinil podání 680.000 Kč
8.7.2020 10:56:16.39Účastník 41673732 učinil podání 675.000 Kč
8.7.2020 10:55:05.09Účastník 23215098 učinil podání 670.000 Kč
8.7.2020 10:54:35.31Účastník 41673732 učinil podání 665.000 Kč
8.7.2020 10:49:33.89Účastník 23215098 učinil podání 660.000 Kč
8.7.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Kasejovice, okres Plzeň - jih, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Josef Neskusil LL.M.

Termín dražby:
Zahájení: 8.7.2020 10:00
Ukončení: 8.7.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

            - pozemek p. č.: St. 166 - evidovaná výměra 431 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Kasejovice, č. p. 97, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 166

            - pozemek p. č.: 116/1 - evidovaná výměra 261 m2, zahrada. Způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

            - pozemek p. č.: 116/2 - evidovaná výměra 131 m2, ostatní plocha. Způsob využití - zeleň.

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih, pro obec a k.ú. Kasejovice, na LV č. 1194.Odhad ceny předmětu dražby: 987.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10908-686/2020 ze dne 21.3.2020.

Nejnižší podání: 660.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!