skip to main content

RD Klikov, obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

dražba

Podrobný popis

Samostatný rodinný dům se nachází v obci Suchdol nad Lužnicí v části Klikov. Dům je přízemní s přístavbou do zahrady. V domě jsou tři pokoje, v přístavbě se nachází pak další dva pokoje. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Dům je napojený na obecní vodovod. Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva, rozvod je ústřední s radiátory. Dům je v zanedbaném stavu a je vhodný k rekonstrukci. K domu náleží veliká zahrada. Město Suchdol nad Lužnicí se nachází v okrese Jindřichův Hradec. Lokalita je turisticky atraktivní – suchdolská jezera, cyklostezky, řeka Lužnice pro vodáky. Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 325 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 240 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna

Součástí je stavba: Klikov, č.p. 97, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 325

- pozemek p.č. 326 - zahrada, evidovaná výměra 107 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 327 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1208 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec, pro obec Suchdol nad Lužnicí a k.ú. Klikov na LV č. 28.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy - kabelu NN a kabelové skříně v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 638-1156/2014. Oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k: Parcela: 326, vše zapsáno pod sp. zn. V-4361/2015-303.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7527610237/0100
Odhadní cena 2 208 000 Kč
Vyvolávací cena 1 766 400 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Termín konání 15.6.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 15.6.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 11:12:00

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup