Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Lhota, okr. Vyškov 20190379DD

Samostatně stojící RD s jedním nadzemním podlažím a zahradou

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126381/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
400.000 Kč
Vyvolávací cena
400.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
28.2.2020 ve 13:43:33
Odhadní cena
370.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.2.2020 v 15:00
12.2.2020 v 15:00
Místo konání prohlídky
Lhota 41, Vyškov

Lokalita

Lhota 41, Vyškov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
28.2.2020 13:43:33.14licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 400.000 Kč pro účastníka dražby 33378655
28.2.2020 10:00:00.98licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33378655 POTŘETÍ!
28.2.2020 09:59:00.98licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33378655, udělím mu příklep.
28.2.2020 09:58:00.98licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33378655 PODRUHÉ!
28.2.2020 09:57:00.98licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33378655 POPRVÉ!
28.2.2020 09:51:00.98Účastník 33378655 učinil podání 400.000 Kč
28.2.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Lhota, okr. Vyškov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kancelář správců v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 28.2.2020 09:00
Ukončení: 28.2.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 149/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 93 m2

                                   Na pozemku stojí stavba: Lhota, č.p. 41, bydlení

- pozemek p.č. 149/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 126 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 149/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 151/1 - zahrada, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 151/2 - zahrada, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 151/3 - zahrada, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba Lhota, č.p. 41 - bydlení, stojící na parcele 149/1

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov, pro obec Vyškov a k.ú. Lhota, na LV 62.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 370.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10275-53/2020 ze dne 10.1.2020.

Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

na předmětu dražby vázne věcné břemeno:

Věcné břemeno užívání

oprávnění pro: Jelínková Ilona, Lhota 41, 68309 Vyškov, RČ/IČO: 686116/0713

povinnost k: Parcela: 149/1, Parcela: 151/1, Stavba: Lhota, č.p. 41.

Listina: Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1072/1994 ze dne 22.8.1996, právní moc dne 17.9.1996.

POLVZ:40/1996;  Z-700040/1996-712Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!