Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Loubí u Děčína 20190193ND

Jedná se o samostatný RD o 2 NP se třemi bytovými jednotkami a komerčními prostory. V části se nachází půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Podlahová plocha činí cca 300 m2.
 

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125506/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
930.000 Kč
Vyvolávací cena
910.000 Kč
Dražební jistota
270.000 Kč
Datum a čas ukončení
5.11.2019 v 10:30:18
Odhadní cena
2.550.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.10.2019 v 15:00
29.10.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Loubská 85/30, Děčín

Lokalita

Loubská 85/30, Děčín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
5.11.2019 10:30:18.92licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 930.000 Kč pro účastníka dražby 30759883
5.11.2019 10:30:00.97licitátor
Podání ve výši 930.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30759883 POTŘETÍ!
5.11.2019 10:29:00.97licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 30759883, udělím mu příklep.
5.11.2019 10:28:00.97licitátor
Podání ve výši 930.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30759883 PODRUHÉ!
5.11.2019 10:27:00.97licitátor
Podání ve výši 930.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30759883 POPRVÉ!
5.11.2019 10:05:37.97Účastník 30759883 učinil podání 930.000 Kč
5.11.2019 09:53:24.92Účastník 293986 učinil podání 910.000 Kč
5.11.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné RD Loubí u Děčína, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 5.11.2019 09:30
Ukončení: 5.11.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 140 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 226 m2

             Součástí je stavba: Děčín XIII-Loubí, č.p. 85, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140

- pozemek p.č. 399/2 - zahrada, evidovaná výměra 142 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 834 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

všechny výše uvedené pozemky mají způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín, pro obec Děčín a k.ú. Loubí u Děčína, na LV č. 212.Odhad ceny předmětu dražby: 2.550.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8565-1029/2019 ze dne 15.5.2019.

Nejnižší podání: 910.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 270.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovateli není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.

Navrhovateli není známo, zda je na předmět dražby v současné době uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!