Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Mikuleč, okres Svitavy 20190216DD

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím s nevyužitým podkrovím. Celková plocha pozemku je 1 822 m² z čehož je zastavěná plocha a nádvoří 338 m², zahrada má 1 484 m². Nachází se zde bytová jednotka o velikosti 2+1.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211124933/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
345.000 Kč
Vyvolávací cena
308.000 Kč
Dražební jistota
70.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.10.2019 v 11:09:32
Odhadní cena
440.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
25.9.2019 ve 14:00
3.10.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Mikuleč 56, Mikuleč

Lokalita

část obce Mikuleč 56, Mikuleč

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.10.2019 11:09:32.37licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 345.000 Kč pro účastníka dražby 7533186
17.10.2019 11:08:33.70licitátor
Podání ve výši 345.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7533186 POTŘETÍ!
17.10.2019 11:07:33.70licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 7533186, udělím mu příklep.
17.10.2019 11:06:33.70licitátor
Podání ve výši 345.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7533186 PODRUHÉ!
17.10.2019 11:05:33.70licitátor
Podání ve výši 345.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7533186 POPRVÉ!
17.10.2019 11:03:33.70Účastník 7533186 učinil podání 345.000 Kč
17.10.2019 11:02:57.62Účastník 11997992 učinil podání 340.000 Kč
17.10.2019 11:01:30.51Účastník 7533186 učinil podání 335.000 Kč
17.10.2019 11:01:19.94licitátor
Podání ve výši 330.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11997992 POPRVÉ!
17.10.2019 10:59:19.94Účastník 11997992 učinil podání 330.000 Kč
17.10.2019 10:58:20.54Účastník 7533186 učinil podání 325.000 Kč
17.10.2019 10:57:52.47licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11997992 POPRVÉ!
17.10.2019 10:55:52.47Účastník 11997992 učinil podání 320.000 Kč
17.10.2019 10:53:00.60Účastník 7533186 učinil podání 313.000 Kč
17.10.2019 10:41:12.60Účastník 11997992 učinil podání 308.000 Kč
17.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Mikuleč, okres Svitavy, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Petr Wildt Ph.D.

Termín dražby:
Zahájení: 17.10.2019 10:00
Ukončení: 17.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 118 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 338 m2

             Součástí je stavba: Mikuleč, č.p. 56, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 118

- pozemek p.č. 210/1 - zahrada, evidovaná výměra 736 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 211 - zahrada, evidovaná výměra 748 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec a k.ú. Mikuleč, na LV č. 122.Odhad ceny předmětu dražby: 440.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Vladimírem Karlíkem, znalecký posudek číslo 4003-046-2019 ze dne 23.5.2019.

Nejnižší podání: 308.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 70.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- navrhovateli není známo, že by byla na předmětu dražby uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!