ARCHIV - RD Moravský Krumlov 20190142DD

Jedná se o přízemní samostatně stojící objekt, který je zcela podsklepen a je zastřešen plochou střechou. Dispoziční řešení 4+1.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127851/6800
Vyvolávací cena
1.000.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas zahájení
29.5.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
29.5.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
2.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.5.2019 v 15:00
23.5.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Vodárenská 990, Moravský Krumlov

Lokalita

Vodárenská 990, Moravský Krumlov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
29.5.2019 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
29.5.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
29.5.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
29.5.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Moravský Krumlov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kancelář správců v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 29.5.2019 09:30
Ukončení: 29.5.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc nemovitá:

 

- stavba Rakšice, č.p. 990, způsob využití - rod. dům, stojící na parcele č. 2236/2-LV 2136 - pozemek jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec a k.ú. Moravský Krumlov, na LV č. 2663

 Odhad ceny předmětu dražby: 2.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil, znalecký posudek číslo 6649 – 129/2018 ze dne 8.6.2018.

Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!