Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Nová Ves u Sedla, obec Číměř 20190282DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127069/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.210.000 Kč
Vyvolávací cena
750.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.9.2020 v 10:00:21
Odhadní cena
1.220.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.8.2020 ve 13:00
4.9.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Nová Ves 15, Číměř

Lokalita

Nová Ves 15, Číměř

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2020 10:00:21.51licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.210.000 Kč pro účastníka dražby 41140408
17.9.2020 10:00:00.40licitátor
Podání ve výši 1.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41140408 POTŘETÍ!
17.9.2020 09:59:00.40licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 41140408, udělím mu příklep.
17.9.2020 09:58:00.40licitátor
Podání ve výši 1.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41140408 PODRUHÉ!
17.9.2020 09:57:00.40licitátor
Podání ve výši 1.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41140408 POPRVÉ!
17.9.2020 09:52:28.40Účastník 41140408 učinil podání 1.210.000 Kč
17.9.2020 09:12:50.84Účastník 41647688 učinil podání 1.205.000 Kč
17.9.2020 09:11:18.65Účastník 28217450 učinil podání 1.200.000 Kč
17.9.2020 09:08:38.20Účastník 41647688 učinil podání 1.160.000 Kč
17.9.2020 09:08:02.20Účastník 28217450 učinil podání 1.150.000 Kč
17.9.2020 09:07:32.02Účastník 41647688 učinil podání 1.110.000 Kč
17.9.2020 09:07:00.21Účastník 28217450 učinil podání 1.100.000 Kč
17.9.2020 09:06:36.20Účastník 41647688 učinil podání 1.010.000 Kč
17.9.2020 09:05:16.17Účastník 28217450 učinil podání 1.000.000 Kč
17.9.2020 09:04:58.35Účastník 41647688 učinil podání 910.000 Kč
17.9.2020 09:04:26.23Účastník 28217450 učinil podání 900.000 Kč
17.9.2020 09:04:15.60Účastník 41647688 učinil podání 860.000 Kč
17.9.2020 09:03:40.84Účastník 28217450 učinil podání 850.000 Kč
17.9.2020 09:03:30.78Účastník 41647688 učinil podání 805.000 Kč
17.9.2020 09:03:00.75Účastník 28217450 učinil podání 800.000 Kč
17.9.2020 09:02:47.01Účastník 41647688 učinil podání 760.000 Kč
17.9.2020 09:02:02.04Účastník 28217450 učinil podání 755.000 Kč
17.9.2020 09:00:15.94Účastník 41647688 učinil podání 750.000 Kč
17.9.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Nová Ves u Sedla, obec Číměř, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2020 09:00
Ukončení: 17.9.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 567 m2

            Součástí je stavba: Nová Ves, č.p. 15, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97

- pozemek p.č. 923 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Jindřichův Hradec, pro obec Číměř a k.ú. Nová Ves u Sedla, na LV č. 129.

a dále věc nemovitá, nezapsaná v katastru nemovitostí:


- budova bez č.p. stojící na části pozemku p.č. 923, na LV 129, k.ú. Nová Ves u Sedla.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 1.220.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7397-1940/2018 ze dne 30.11.2018.

Nejnižší podání: 750.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!