skip to main content

RD Nový Šaldorf, okres Znojmo

dražba

RD Nový Šaldorf, okres Znojmo | Podrobný popis

Rodinný dům je samostatný objekt o dispozici 5 kk, postaven v roce 2013, od té doby minimálně využíván, odpovídá stavu novostavby. Má jedno nadzemní podlaží a není podsklepená. Podlahová plocha činí 139,8 m2, podlahová plocha včetně příslušenství činí 189,8 m2. Celková výměra pozemků činí 614 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je věc nemovitá:

  • pozemek p. č. 486/6 – orná půda, evidovaná výměra 393 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 486/12 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2

Součástí je stavba: Nový Šaldorf, č.p. 326, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  486/12

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, obec Nový Šaldorf-Sedlešovice (okres Znojmo), část obce Nový Šaldorf, katastrální území Nový Šaldorf na LV 1417.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: 486/12, Parcela: 486/6. Povinnost k: Parcela: 486/9. Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 07.06.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.06.2012. V-3683/2012-713. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového zemního vedení NN. Oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k. Parcela: 486/6. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.014130003309/009 ze dne 28.12.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.03.2013. V-1209/2013-713. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-8670287/0100
Odhadní cena 8 500 000 Kč
Vyvolávací cena 8 500 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Termín konání 5.3.2024 10:30:00
Předpokládaný konec 5.3.2024 11:30:00
Čas do zahájení 1 den 10:11:39
Aktuální datum 4.3.2024 0:18:20

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup