skip to main content

RD Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

dražba

Samostatně stojící rodinný dům s jedním NP a využitým podkrovím. Příslušenství domu tvoří samostatně stojící garáž, tenisový kurt a zahradní domek s jezírkem. Zastavěná plocha činí 479 m2, užitná plocha činí 840 m2, plocha pozemku činí 2940 m2.

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, rodinný dům s jedním nadzemním podlažími a se sedlovou střechou. Podkroví je využito. Vkuchyni je kuchyňská linka s elektrospotřebiči a digestoří, hygienické vybavení tvoří vany, sprchové kouty, umývadla a WC, je osazena pračka vzduchu, EZS a EPS.

V 1. PP se nachází technická místnost, chodba, prádelna, kotelna a pracovna.

V 1. NP se nachází zádveří, garáž, bazén, WC, chodba, pokoj, obývací pokoj, kuchyň a chodba.

V podkroví se nachází 2x koupelna, chodba a 5x pokoj.

Dům je užíván od kolaudace v roce 1996. Stavebně-technický stav je dobrý. Příslušenství domu tvoří samostatně stojící garáž na pozemku p.č. st. 2261, tenisový kurt a zahradní domek s jezírkem.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- mu není známo, zda je předmět dražby v současné době  užíván

- mu není známo, zda je k předmětu dražby uzavřena nájemní smlouvaKatastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 2169 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 479 m2

Součástí je stavba: Přibyslav, č.p. 700, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2169

  • pozemek p. č. St. 2261 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 52 m2

Součástí je stavba: Přibyslav, bez č.p./č.e., garáž

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2261

  • pozemek p. č. 747/30 – orná půda, evidovaná výměra 1938 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 747/76 – orná půda, evidovaná výměra 204 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 747/97 – ostatní plocha, evidovaná výměra 190 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 747/108 – ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, obec Přibyslav (okres Havlíčkův Brod), část obce Přibyslav, katastrální území Přibyslav na LV 1120.Zástavní práva, závazky

Na předmětu dražby je v evidenci příslušného katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo smluvní ve prospěch navrhovatele dražby. V souladu s ust. § 58 odst. 1 ZVD v platném znění toto zástavní právo přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Zástavní právo smluvní ve výši 22.000.000 Kč Oprávnění pro Pilný Ivan Ing., Za Pohořelcem 696/6, Střešovice, 16900 Praha 6. Povinnost k Parcela: St. 2169, Parcela: St. 2261, Parcela: 747/108, Parcela: 747/30, Parcela: 747/76, Parcela: 747/97. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 15.03.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.03.2010. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1197/2010-601.

Zástavní právo smluvní ve výši 12.000.000 Kč Oprávnění pro Ondřich Jan Ing., Všehrdova 437/15, Malá Strana, 11800 Praha 1. Povinnost k Parcela: St. 2169, Parcela: St. 2261, Parcela: 747/108, Parcela: 747/30, Parcela: 747/76, Parcela: 747/97. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 12.03.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.03.2010. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1228/2010-601.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, rozsah služebnosti je vymezen v geometrickém plánu číslo 1679-361/2018. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 747/76 Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná IV-12-2016412/VB/1 Přibyslav ze dne 26.04.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 13.05.2019 08:50:00. Zápis proveden dne 04.06.2019. Pořadí k 13.05.2019 08:50 pod zn. V-2823/2019-601.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 4.391 Kč včetně jejich příslušenství Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 1455/2, 58601 Jihlava. Povinnost k Parcela: St. 2169, Parcela: St. 2261, Parcela: 747/108, Parcela: 747/30, Parcela: 747/76, Parcela: 747/97. Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, ÚzP Jihlava čj.- 1256615/2022-2901-00540-307452 ze dne 24.6.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.6.2022 10:41:10. Zápis proveden dne 19.7.2022; uloženo na prac. Havlíčkův Brod. Pořadí k 24.6.2022 10:41 pod zn. V-4448/2022-601.

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, ÚzP Jihlava čj.- 1256615/2022-2901-00540-307452 ze dne 24.6.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.6.2022 10:41:10. Zápis proveden dne 19.7.2022; uloženo na prac. Havlíčkův Brod pod zn. V-4448/2022-601.

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod a k.ú. Přibyslav, na LV č. 1120, na vyžádání  u dražebníka.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540602/2700
Odhadní cena 19 000 000 Kč
Vyvolávací cena 13 300 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 14.10.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 14.10.2022 12:00:00
Čas do zahájení 64 dnů 03:12:48
Aktuální datum 11.8.2022 7:47:11

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 77. Horizontální vyvrtávačka, Pilsen Tools WD 160-6250 CNC


Nejnižší podání: 1 936 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Císařský, okres Děčín


Nejnižší podání: 600 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter 616 CDI, RZ 1Z84171


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Osobní automobil Ford Mustang, RZ 4SP2291


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

PŽSK 76. Laserové dělící zařízení CNC značky Nukon


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup