Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD + restaurace Strážek, okr.Žďár nad Sázavou 20190159DD

RD, který je dispozičně řešen jako restarauce se zázemím a dva apartmány o velikosti 2+kk, umístěného v centru obce

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126285/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
780.000 Kč
Vyvolávací cena
690.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
9.7.2019 v 10:21:33
Odhadní cena
1.600.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
25.6.2019 v 11:00
4.7.2019 ve 12:30
Místo konání prohlídky
část obce Strážek 121, Strážek

Lokalita

část obce Strážek 121, Strážek

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
9.7.2019 10:21:33.13licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 780.000 Kč pro účastníka dražby 25769310
9.7.2019 10:14:47.64licitátor
Podání ve výši 780.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25769310 POTŘETÍ!
9.7.2019 10:13:47.64licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25769310, udělím mu příklep.
9.7.2019 10:12:47.64licitátor
Podání ve výši 780.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25769310 PODRUHÉ!
9.7.2019 10:11:47.64licitátor
Podání ve výši 780.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25769310 POPRVÉ!
9.7.2019 10:09:47.64Účastník 25769310 učinil podání 780.000 Kč
9.7.2019 10:07:46.17Účastník 25769310 učinil podání 770.000 Kč
9.7.2019 10:07:18.15licitátor
Podání ve výši 760.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11883032 PODRUHÉ!
9.7.2019 10:06:18.15licitátor
Podání ve výši 760.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11883032 POPRVÉ!
9.7.2019 10:04:18.15Účastník 11883032 učinil podání 760.000 Kč
9.7.2019 10:03:28.70Účastník 25769310 učinil podání 750.000 Kč
9.7.2019 10:01:39.62Účastník 11883032 učinil podání 740.000 Kč
9.7.2019 09:59:55.26Účastník 25769310 učinil podání 730.000 Kč
9.7.2019 09:59:21.85Účastník 11883032 učinil podání 720.000 Kč
9.7.2019 09:59:03.24Účastník 25769310 učinil podání 710.000 Kč
9.7.2019 09:58:16.23licitátor
Podání ve výši 700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11883032 PODRUHÉ!
9.7.2019 09:57:16.23licitátor
Podání ve výši 700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 11883032 POPRVÉ!
9.7.2019 09:55:16.23Účastník 11883032 učinil podání 700.000 Kč
9.7.2019 09:54:35.81Účastník 25769310 učinil podání 690.000 Kč
9.7.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD + restaurace Strážek, okr.Žďár nad Sázavou, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kotaba a spol.

Termín dražby:
Zahájení: 9.7.2019 09:00
Ukončení: 9.7.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 82/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 198 m2

              Součástí je stavba: Strážek, č.p. 121, obč.vyb

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 82/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a k.ú. Strážek, na LV č. 756.Odhad ceny předmětu dražby: 1.600.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem ZUOM, a.s. - Znaleckým Ústavem, znalecký posudek číslo 395 – 83/2018 ze dne 3.7.2018.

Nejnižší podání: 690.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!