ARCHIV - RD se zahradou Škvorec, okres Praha - východ 20200283DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122698/6800
Vyvolávací cena
3.900.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.9.2020 v 10:30:00
Datum a čas ukončení
17.9.2020 v 11:30:00
Odhadní cena
4.506.560 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.9.2020 ve 13:30
11.9.2020 ve 13:30
Místo konání prohlídky
Za Starou poštou 275, Škvorec

Lokalita

Za Starou poštou 275, Škvorec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2020 11:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.9.2020 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD se zahradou Škvorec, okres Praha - východ, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Vladimír Turoň

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2020 10:30
Ukončení: 17.9.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- parcela č. St. 367, evidovaná výměra 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří

                         Součástí je stavba: Škvorec, č.p. 275, bydlení
                         Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 367

- parcela 53/15, evidovaná výměra 148 m2, zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- parcela 53/18, evidovaná výměra 184 m2, zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- parcela 53/25, evidovaná výměra 44 m2, zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, pro obec a k.ú. Škvorec, na LV 355.Odhad ceny předmětu dražby: 4.506.560,- Kč
Cenu zjistil znalec Jiří Šmíd, Kubištova 1100, 14000 Praha 4

Nejnižší podání: 3.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!