Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Senožaty, okres Pelhřimov 20190195DD

Jedná se o řadový RD 3+1 s 1 NP. Podlahová plocha činí 70 m2

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125282/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
413.000 Kč
Vyvolávací cena
413.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
12.9.2019 v 11:31:26
Odhadní cena
590.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
29.8.2019 ve 14:00
5.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Senožaty 39, Senožaty

Lokalita

část obce Senožaty 39, Senožaty

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.9.2019 11:31:26.03licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 413.000 Kč pro účastníka dražby 28677395
12.9.2019 11:30:00.78licitátor
Podání ve výši 413.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28677395 POTŘETÍ!
12.9.2019 11:29:00.78licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 28677395, udělím mu příklep.
12.9.2019 11:28:00.78licitátor
Podání ve výši 413.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28677395 PODRUHÉ!
12.9.2019 11:27:00.78licitátor
Podání ve výši 413.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28677395 POPRVÉ!
12.9.2019 10:30:36.78Účastník 28677395 učinil podání 413.000 Kč
12.9.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Senožaty, okres Pelhřimov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
DV Insolvence, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 12.9.2019 10:30
Ukončení: 12.9.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 191 m2

             Součástí je stavba: Senožaty, č.p. 39, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 75

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec a k.ú. Senožaty, na LV č. 915.Odhad ceny předmětu dražby: 590.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8671-1135/2019 ze dne 28.5.2019.

Nejnižší podání: 413.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je v současné době užíván dlužníkem.

- předmět dražby není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!