Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Terešov, okr. Rokycany 20190254DD

Rozestavěný RD s podlahovou plochou cca 70m2

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126488/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
980.000 Kč
Vyvolávací cena
656.800 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.9.2019 v 10:32:29
Odhadní cena
1.642.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
29.8.2019 v 16:00
3.9.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
část obce Terešov 67, Terešov

Lokalita

část obce Terešov 67, Terešov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.9.2019 10:32:29.28licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 980.000 Kč pro účastníka dražby 29021915
18.9.2019 10:31:30.10licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29021915 POTŘETÍ!
18.9.2019 10:30:30.10licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 29021915, udělím mu příklep.
18.9.2019 10:29:30.10licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29021915 PODRUHÉ!
18.9.2019 10:28:30.10licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29021915 POPRVÉ!
18.9.2019 10:26:30.10Účastník 29021915 učinil podání 980.000 Kč
18.9.2019 10:25:54.15licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22218820, udělím mu příklep.
18.9.2019 10:24:54.15licitátor
Podání ve výši 970.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 PODRUHÉ!
18.9.2019 10:23:54.15licitátor
Podání ve výši 970.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:21:54.15Účastník 22218820 učinil podání 970.000 Kč
18.9.2019 10:21:41.03Účastník 29021915 učinil podání 960.000 Kč
18.9.2019 10:21:10.99licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22218820, udělím mu příklep.
18.9.2019 10:20:10.99licitátor
Podání ve výši 950.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 PODRUHÉ!
18.9.2019 10:19:10.99licitátor
Podání ve výši 950.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:17:10.99Účastník 22218820 učinil podání 950.000 Kč
18.9.2019 10:16:54.22Účastník 29021915 učinil podání 930.000 Kč
18.9.2019 10:16:18.66licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22218820, udělím mu příklep.
18.9.2019 10:15:18.66licitátor
Podání ve výši 920.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 PODRUHÉ!
18.9.2019 10:14:18.66licitátor
Podání ve výši 920.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:12:18.66Účastník 22218820 učinil podání 920.000 Kč
18.9.2019 10:12:00.36Účastník 29198455 učinil podání 890.000 Kč
18.9.2019 10:11:38.30licitátor
Podání ve výši 880.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:09:38.30Účastník 22218820 učinil podání 880.000 Kč
18.9.2019 10:09:21.37Účastník 29198455 učinil podání 860.000 Kč
18.9.2019 10:08:35.65licitátor
Podání ve výši 850.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:06:35.65Účastník 22218820 učinil podání 850.000 Kč
18.9.2019 10:06:26.26Účastník 29198455 učinil podání 820.000 Kč
18.9.2019 10:06:04.95Účastník 22218820 učinil podání 810.000 Kč
18.9.2019 10:05:43.78Účastník 29198455 učinil podání 800.000 Kč
18.9.2019 10:05:17.14Účastník 22218820 učinil podání 790.000 Kč
18.9.2019 10:05:04.51Účastník 29198455 učinil podání 780.000 Kč
18.9.2019 10:04:47.36Účastník 22218820 učinil podání 770.000 Kč
18.9.2019 10:04:27.32Účastník 29198455 učinil podání 760.000 Kč
18.9.2019 10:04:04.74Účastník 22218820 učinil podání 750.000 Kč
18.9.2019 10:03:47.33Účastník 29198455 učinil podání 740.000 Kč
18.9.2019 10:03:42.32licitátor
Podání ve výši 730.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 PODRUHÉ!
18.9.2019 10:02:42.32licitátor
Podání ve výši 730.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 10:00:42.32Účastník 22218820 učinil podání 730.000 Kč
18.9.2019 10:00:24.38Účastník 29021915 učinil podání 720.000 Kč
18.9.2019 09:59:56.28Účastník 22218820 učinil podání 710.000 Kč
18.9.2019 09:59:25.87Účastník 29021915 učinil podání 696.800 Kč
18.9.2019 09:58:20.41Účastník 22218820 učinil podání 686.800 Kč
18.9.2019 09:57:58.52Účastník 29021915 učinil podání 676.800 Kč
18.9.2019 09:57:00.44licitátor
Podání ve výši 666.800 Kč učiněné účastníkem dražby 22218820 POPRVÉ!
18.9.2019 09:16:37.44Účastník 22218820 učinil podání 666.800 Kč
18.9.2019 09:03:00.42Účastník 29021915 učinil podání 656.800 Kč
18.9.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Terešov, okr. Rokycany, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.9.2019 09:00
Ukončení: 18.9.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 154 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 305 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: Terešov, č.p. 67, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 154

- pozemek p.č. 549/6 - zahrada, evidovaná výměra 320 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 549/9 - zahrada, evidovaná výměra 1.244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 553/7 - zahrada, evidovaná výměra 482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1297 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Rokycany, pro obec a k.ú. Terešov, na LV č. 397.Odhad ceny předmětu dražby: 1.642.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7578-42/2019 ze dne 14.1.2019.

Nejnižší podání: 656.800,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!