Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Trutnov, ulice Palackého 20190351ND

Jedná se o samostatný RD, který má celkem 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepený a nachází se zde půda. Zastavěná plocha je 168 m2. Podlahová plocha činí cca 230 m2. Podlahová plocha vč. částečného podsklepení činí cca 300 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125637/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
4.500.000 Kč
Vyvolávací cena
3.800.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
19.12.2019 v 11:30:35
Odhadní cena
5.172.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.11.2019 v 15:00
26.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
ulice Palackého 118, Trutnov

Lokalita

ulice Palackého 118, Trutnov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.12.2019 11:30:35.75licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 4.500.000 Kč pro účastníka dražby 32052915
19.12.2019 11:30:00.96licitátor
Podání ve výši 4.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32052915 POTŘETÍ!
19.12.2019 11:29:00.96licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 32052915, udělím mu příklep.
19.12.2019 11:28:00.96licitátor
Podání ve výši 4.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32052915 PODRUHÉ!
19.12.2019 11:27:00.96licitátor
Podání ve výši 4.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32052915 POPRVÉ!
19.12.2019 11:14:45.96Účastník 32052915 učinil podání 4.500.000 Kč
19.12.2019 11:02:57.89Účastník 12006207 učinil podání 4.450.000 Kč
19.12.2019 10:53:08.07Účastník 32052915 učinil podání 4.400.000 Kč
19.12.2019 10:52:32.62Účastník 12006207 učinil podání 4.377.000 Kč
19.12.2019 10:51:44.92Účastník 295182 učinil podání 4.120.000 Kč
19.12.2019 10:47:06.72Účastník 32052915 učinil podání 4.100.000 Kč
19.12.2019 10:45:03.38Účastník 295182 učinil podání 3.960.000 Kč
19.12.2019 10:41:56.96Účastník 32052915 učinil podání 3.950.000 Kč
19.12.2019 10:41:31.56Účastník 295182 učinil podání 3.900.000 Kč
19.12.2019 10:40:10.62Účastník 12006207 učinil podání 3.860.000 Kč
19.12.2019 10:30:18.33Účastník 32052915 učinil podání 3.850.000 Kč
19.12.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné RD Trutnov, ulice Palackého, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 19.12.2019 10:30
Ukončení: 19.12.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 889 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 422 m2

            Součástí je stavba: Horní Předměstí, č.p. 118, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 889

- pozemek p.č. 1982/2 - zahrada, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradevký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec a k.ú. Trutnov, na LV č. 4519.Odhad ceny předmětu dražby: 5.172.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9247-1711/2019 ze dne 26.8.2019.

Nejnižší podání: 3.800.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovateli není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.         

Navrhovateli není známo, zda je na předmět dražby v současné době uzavřena nájemní smlouva.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!