skip to main content

RD Velké Pavlovice, okres Břeclav

dražba

Jedná se o krajní rodinný dům o 2 NP. Podlahová plocha činí 157,5 m2. Podlahová plocha včetně příslušenství činí 228,8 m2. K hlavnímu objektu jsou na pozemku stavby přidružené, a to dílna s hospodářským prostorem.

V souladu s ustanovením §46a zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění se dražba v termínu 4. 11. 2021 od 10:30 hod.  nebude konat z důvodu podané žaloby na vyslovení nepřípustnosti prodeje zástavy. Jakmile tato překážka pomine, bude v dražbě pokračováno v souladu s citovaným zákonem.

Podrobný popis

Zpracovatel znaleckého posudku nebyl do objektu vpuštěn. Rodinný dům byl postaven jako krajní objekt v řadě obdobných staveb pro rodinné bydlení a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda. Objekt byl postaven odhadem v roce 1960. Podlahová plocha činí 157.5 m2. Podlahová plocha včetně příslušenství činí 228.8 m2. K hlavnímu objektu jsou na pozemku stavby přidružené, a to dílna s hospodářským prostorem.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 1293 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 507 m2

Součástí je stavba: Velké Pavlovice, č.p. 752, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1293

  • pozemek p. č. 1294 – zahrada, evidovaná výměra 470 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, obec Velké Pavlovice (okres Břeclav), část obce Velké Pavlovice, katastrální území Velké Pavlovice na LV 11493.


Zástavní práva, závazky

Na předmětu dražby je v evidenci příslušného katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo smluvní ve prospěch navrhovatele dražby. V souladu s ust. § 58 odst. 1 ZVD v platném znění toto zástavní právo přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Hustopeče a k.ú. Velké Pavlovice, na LV č 11493, na vyžádání  u dražebníka.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 4211125020/6800
Odhadní cena 4 330 000 Kč
Vyvolávací cena 3 400 000 Kč
Dražební jistota 850 000 Kč
Termín konání 4.11.2021 10:30:00
Předpokládaný konec 1.6.2023 11:30:00
Čas do konce 4 dny 09:53:15
Aktuální datum 28.5.2023 1:36:44

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup