ARCHIV - RD Vysoký Újezd u Berouna 20190270DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127675/6800
Vyvolávací cena
6.500.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
2.10.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
2.10.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
6.500.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
13.9.2019 v 10:00
20.9.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
V Chaloupkách 99, Vysoký Újezd

Lokalita

V Chaloupkách 99, Vysoký Újezd

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
2.10.2019 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
2.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Vysoký Újezd u Berouna, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
TP Insolvence, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 2.10.2019 10:00
Ukončení: 2.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 56/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 497 m2

             Součástí je stavba: Vysoký Újezd, č.p. 99, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 56/3

- pozemek p.č. 237/9 - zahrada, evidovaná výměra 366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 255/2 - zahrada, evidovaná výměra 121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Beroun, pro obec Vysoký Újezd a k.ú. Vysoký Újezd u Berouna, na LV č. 104.Odhad ceny předmětu dražby: 6.500.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Ivanou Markovskou, znalecký posudek číslo 1619-2018 ze dne 30.10.2018.

Nejnižší podání: 6.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!