skip to main content

Rodinný dům 2+1 Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih

dražba

Jedná se o RD 2+1 o ploše 57 m2, zastavěná plocha domu 75 m2. Západně na rodinný dům navazuje pod jedním zastřešením sklad, severně od rodinného domu jsou různé menší kolny užívané pro chov drůbeže a skladování.

Podrobný popis

Jedná se o RD 2+1 o ploše 57 m2, zastavěná plocha domu 75 m2. Pozemek St. p.č. 58 o výměře 475 m2 jehož součástí je stavba Radkovice čp. 49, rodiny dům, p.č. 370/2 o výměře 190 m2, zahrada, zapsáno krom jiného na LV č. 722 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku p.č. 370/6 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 469. Vjezd a vstup na pozemek z východní strany, se vstupem do rodinného domu ze severní strany. Západně na rodinný dům navazuje pod jedním zastřešením sklad, severně od rodinného domu jsou různé menší kolny užívané pro chov drůbeže a skladování. Odkanalizování rodinného domu do jímky na vyvážení, voda ze studny (studna je na pozemku p.č. 370/6 o výměře 9 m2, jedná se o pozemek zapsaný na LV č. 469 ve spoluvlastnictví, voda ze studny dle sdělení není pitná), elektroinstalace zavedena (dle sdělení je elektroinstalace napojena na nezkolaudovaný rodinný dům, který stojí na pozemku parc.č. 344/7, bez samostatného měření), bez plynu.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- k předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č.  St. 58 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 475 m2

Součásti je stavba: Radkovice, č.p. 49, rodinný dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 58

  • pozemek p. č. 370/2 – zahrada, evidovaná výměra 190 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Radkovice, katastrální území Radkovice u Příchovic na LV č. 722.

a

spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na:

  • pozemek p. č. 370/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Radkovice, katastrální území Radkovice u Příchovic na LV č. 469.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva jsou uvedena na LV č. 469

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 420 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540354/2700
Odhadní cena 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 200 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Termín konání 26.5.2022 12:30:00
Předpokládaný konec 26.5.2022 13:36:54
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 11.8.2022 7:03:06

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

PŽSK 74. Upínací úhelník A6 - 90405 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 72. Soubor upínačů


Nejnižší podání: 42 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 75. upínací kostka 100 cm x75 cm x 120 cm - 2 ks.


Nejnižší podání: 12 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 73. Upínací úhelník A6 - 90403 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 81. Plasmový řezací stroj MGM Omnicut 3600 MS-100


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup