skip to main content

Rodinný dům Obříství, okres Mělník

dražba

Podrobný popis

Původní zemědělská usedlost s rodinným domem a zemědělskou stavbou, vše na pozemku p.č. st. 91/4 . Rodinný dům není označen v KN.

Rodinný dům 7+1 se dvěma nadzemníma podlažími je částečně podsklepený. Podlahová plocha včetně příslušenství činí 413,50 m2. Základy jsou kamenné či smíšené. Konstrukce domu je smíšená – cihly a kámen. Tloušťka stěn je 50 cm, stropy jsou z dřevěných trámů. Okna jsou dřevěná, případně chybí. Do domu není zavedena elektřina. Voda byla brána ze studny, odpadní vody jsou svedeny do jímky. Dům není zateplený. Podlaha řešena: cementový potěr, prkenná podlaha případně podlaha chybí. Stav domu je špatný a je vhodný k rekonstrukci. V rodinném domě se nenachází další vybavení. Rodinný dům není označený v katastru nemovitostí.

Na pozemku se nachází zemědělská stavba. Dům má jedno podlaží, není podsklepený. Nacházejí se zde prostory pro ustájení koní a zázemí pro personál, který se skládá z pracovny o výměře 24,80 m2, místnosti 23,20 m2, WC a koupelna. Do domu byla zavedena elektřina o napětí 230V. Objekt vhodný k rekonstrukci. Zápis v katastru neodpovídá skutečnému stavu. Dům je v katastru označený jako zemědělská stavba bez č.p./č.e., avšak domu byla přidělena adresa Bedřicha Smetany č.p. 4 Obříství – Dušníky.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. St. 91/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3196 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem stav.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 91/4

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Mělník, pro obec a k.ú. Obříství na LV č. 922.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 922, k.ú. Obříství.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 6 400 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540346/2700
Odhadní cena 4 380 000 Kč
Vyvolávací cena 4 380 000 Kč
Dražební jistota 660 000 Kč
Termín konání 12.7.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 12.7.2022 12:02:37
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 17:28:34

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup