skip to main content

Skladový a výrobní areál Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník

dražba

 

Licitátor je oprávněn k postupnému snižování vyvolávací ceny na 3.950.000 Kč.

Skladový a výrobní areál Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník | Podrobný popis

Předmětem dražby je průmyslový areál, který sloužil k textilní výrobě (kabelky a podrážky do bot) jehož součástí byla střední škola. Areál je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný.

Součástí pozemku parc. č. st. 46/1 je stavba č.p. 182, jedná se o zděnou halu. V hale by se měl nacházet sklad odpadu z textilní výroby, hala je z části zbořená. Její okolí je zarostlé hustým náletem křovin.

Dále se na pozemku parc. č. st. 46/1 nachází výrobní zděná hala, jejíž součástí je také komín. Stavba není evidována v katastru nemovitostí. Jedná se o jednopodlažní objekt využívaný jako dílna. 

Součástí pozemku parc. č. st. 62 je stavba č.p. 189, rodinný dům. Jedná se o zděný objekt, který je z menší části obytný, z větší části se jedná o výrobní prostory, vč. sociálních zařízení, kotelny a rozvoden. Objekt je podsklepený a nachází se v něm půda a částečně obytné podkroví.

Na pozemku parc. č. st. 62 se dále nachází zděná výrobní hala, která funkčně navazuje na stavbu bez č.p./č.ev., jinou stavbu, která je součástí pozemku parc. č. st. 74. Jedná se o jednopodlažní objekt, nepodsklepený. 

Na pozemcích parc. č. st. 62 stojí plechová hala. Tento objekt není evidován v katastru nemovitostí.

Součástí pozemku parc. č. st. 74 je stavba bez č.p./č.e. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt, podsklepený, s obytným podkrovím a půdními prostory. Objekt byl využíván k administrativním účelům a bydlení. 

Pozemky areálu jsou rovinaté a oplocené pletivem do ocelových sloupků. Pozemky jsou v územním plánu regulované jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter odpovídá průmyslové zóně.

Z důvodu obnovy katastrálního operátu došlo k přečíslování pozemků a změně výměry.Katastrální/detailní popis

Z důvodu obnovy katastrálního operátu došlo k přečíslování pozemků a změně výměry.

původní zápis:

- pozemek p. č. St. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5106 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 182, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46/1

- pozemek p. č. St. 46/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 46/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3864 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 189, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 62

- pozemek p. č. St. 74 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 106 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 74

- pozemek p. č. 314/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1484 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 314/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 326 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše na LV 29.

_____________________________________________________________________

nový zápis:

- pozemek p. č. St. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4673 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 182, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46/1

- pozemek p. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3850 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 189, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 62

- pozemek p. č. St. 74 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 468 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 74

- pozemek p. č. 314/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1514 m2, způsob využití – manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše na LV 29.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Hukovice u Velké Kraše na LV 29.


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7527290237/0100
Odhadní cena 7 870 000 Kč
Vyvolávací cena 7 870 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Termín konání 12.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 12.12.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 25.6.2024 10:33:41

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup