skip to main content

Skladový a výrobní areál Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník

dražba

 

Licitátor je oprávněn k postupnému snižování vyvolávací ceny na 3.950.000 Kč.

Podrobný popis

Předmětem dražby je průmyslový areál, který sloužil k textilní výrobě (kabelky a podrážky do bot) jehož součástí byla střední škola. Areál je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný.

Součástí pozemku parc. č. st. 46/1 je stavba č.p. 182, jedná se o zděnou halu. V hale by se měl nacházet sklad odpadu z textilní výroby, hala je z části zbořená. Její okolí je zarostlé hustým náletem křovin.

Dále se na pozemku parc. č. st. 46/1 nachází výrobní zděná hala, jejíž součástí je také komín. Stavba není evidována v katastru nemovitostí. Jedná se o jednopodlažní objekt využívaný jako dílna. Střecha je sedlová, střešní krytina plechová. Okna jsou plastová s dvojskly. Vrata jsou kovová. Objekt je vybaven odsávací technikou, resp. jejími pozůstatky. Osvětlovací technika je demontována. Podlahy tvoří keramická dlažba. 

Součástí pozemku parc. č. st. 62 je stavba č.p. 189, rodinný dům. Jedná se o zděný objekt, který je z menší části obytný, z větší části se jedná o výrobní prostory, vč. sociálních zařízení, kotelny a rozvoden. Objekt je podsklepený a nachází se v něm půda a částečně obytné podkroví. Část objektu má jedno nadzemní patro, část objektu dvě nadzemní patra. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová – nad částí objektu střešní krytina chybí. Okna jsou převážně v dezolátním stavu, část oken je vyměněna za plastová s dvojskly. Dveře jsou dřevěné, vrata kovová. Podlahy jsou betonové, část podlahových krytin chybí. Topná tělesa byla demontována, stejně tak rozvody topení a vody. Někde jsou demontovány také rozvody elektřiny. Je zde porušena statika schodiště, stropy jsou částečně promáčené, hrozí jejich zřícení. Část objektu nebyla proto zpřístupněna. Objekt je v havarijním stavu.

Na pozemku parc. č. st. 62 se dále nachází zděná výrobní hala, která funkčně navazuje na stavbu bez č.p./č.ev., jinou stavbu, která je součástí pozemku parc. č. st. 74. Jedná se o jednopodlažní objekt, nepodsklepený. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem. Okna jsou dřevěná, vrata jsou dřevěná. Podlahy betonové. Jako osvětlovací technika jsou použity zářivky, které jsou částečně demontované. 

Na pozemcích parc. č. st. 62 a 314/5 stojí plechová hala. Tento objekt není evidován v katastru nemovitostí.

Součástí pozemku parc. č. st. 74 je stavba bez č.p./č.e. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt, podsklepený, s obytným podkrovím a půdními prostory. Objekt byl využíván k administrativním účelům a bydlení. Střecha je jehlanová s vikýři, střešní krytinu tvoří eternitové šablony. Okna jsou špaletová nebo jednoduchá dřevěná nebo hliníková. Dveře jsou dřevěné. Podlahy tvoří lino nebo vlýsky. Osvětlovací techniku tvoří lustry nebo zářivková svítidla – částečně demontované. V některých místnostech jsou závěsná topná tělesa, v některých místnostech jsou topná tělesa demontována. Je zde kuchyň v dezolátním stavu, někde celé vybavení kuchyně chybí. Jsou zde sprchové kouty a klasické toalety v dezolátním stavu, někde vybavení koupelen a WC chybí. V části objektu jsou vytrhány rozvody elektřiny, vody a odpadů a tepla. 

Pozemky areálu jsou rovinaté a oplocené pletivem do ocelových sloupků. Pozemky jsou v územním plánu regulované jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter odpovídá průmyslové zóně.

Licitátor je oprávněn k postupnému snižování vyvolávací ceny na 3.950.000 Kč.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5106 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 182, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46/1

- pozemek p. č. St. 46/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 46/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3864 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 189, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 62

- pozemek p. č. St. 74 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 106 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 74

- pozemek p. č. 314/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1484 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 314/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 326 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše na LV 29.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Hukovice u Velké Kraše na LV 29.


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7527290237/0100
Odhadní cena 7 870 000 Kč
Vyvolávací cena 7 870 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Termín konání 12.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 12.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 11 dnů 02:28:37
Aktuální datum 1.12.2023 7:31:22

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup