skip to main content

Skladový a výrobní areál Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník, opakovaná

dražba

Skladový a výrobní areál Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník | Podrobný popis

Předmětem dražby je průmyslový areál, který sloužil k textilní výrobě (kabelky a podrážky do bot) jehož součástí byla střední škola. Areál je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný.

Součástí pozemku parc. č. st. 46/1 je stavba č.p. 182, jedná se o zděnou halu. V hale by se měl nacházet sklad odpadu z textilní výroby, hala je z části zbořená. Její okolí je zarostlé hustým náletem křovin.

Dále se na pozemku parc. č. st. 46/1 nachází výrobní zděná hala, jejíž součástí je také komín. Stavba není evidována v katastru nemovitostí. Jedná se o jednopodlažní objekt využívaný jako dílna. Střecha je sedlová, střešní krytina plechová. Okna jsou plastová s dvojskly. Vrata jsou kovová. Objekt je vybaven odsávací technikou, resp. jejími pozůstatky. Osvětlovací technika je demontována. Podlahy tvoří keramická dlažba. 

Součástí pozemku parc. č. st. 62 je stavba č.p. 189, rodinný dům. Jedná se o zděný objekt, který je z menší části obytný, z větší části se jedná o výrobní prostory, vč. sociálních zařízení, kotelny a rozvoden. Objekt je podsklepený a nachází se v něm půda a částečně obytné podkroví. Část objektu má jedno nadzemní patro, část objektu dvě nadzemní patra. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová – nad částí objektu střešní krytina chybí. Okna jsou převážně v dezolátním stavu, část oken je vyměněna za plastová s dvojskly. Dveře jsou dřevěné, vrata kovová. Podlahy jsou betonové, část podlahových krytin chybí. Topná tělesa byla demontována, stejně tak rozvody topení a vody. Někde jsou demontovány také rozvody elektřiny. Je zde porušena statika schodiště, stropy jsou částečně promáčené, hrozí jejich zřícení. Část objektu nebyla proto zpřístupněna. Objekt je v havarijním stavu.

Na pozemku parc. č. st. 62 se dále nachází zděná výrobní hala, která funkčně navazuje na stavbu bez č.p./č.ev., jinou stavbu, která je součástí pozemku parc. č. st. 74. Jedná se o jednopodlažní objekt, nepodsklepený. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem. Okna jsou dřevěná, vrata jsou dřevěná. Podlahy betonové. Jako osvětlovací technika jsou použity zářivky, které jsou částečně demontované. 

Na pozemcích parc. č. st. 62 a 314/5 stojí plechová hala. Tento objekt není evidován v katastru nemovitostí.

Součástí pozemku parc. č. st. 74 je stavba bez č.p./č.e. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt, podsklepený, s obytným podkrovím a půdními prostory. Objekt byl využíván k administrativním účelům a bydlení. Střecha je jehlanová s vikýři, střešní krytinu tvoří eternitové šablony. Okna jsou špaletová nebo jednoduchá dřevěná nebo hliníková. Dveře jsou dřevěné. Podlahy tvoří lino nebo vlýsky. Osvětlovací techniku tvoří lustry nebo zářivková svítidla – částečně demontované. V některých místnostech jsou závěsná topná tělesa, v některých místnostech jsou topná tělesa demontována. Je zde kuchyň v dezolátním stavu, někde celé vybavení kuchyně chybí. Jsou zde sprchové kouty a klasické toalety v dezolátním stavu, někde vybavení koupelen a WC chybí. V části objektu jsou vytrhány rozvody elektřiny, vody a odpadů a tepla. 

Pozemky areálu jsou rovinaté a oplocené pletivem do ocelových sloupků. Pozemky jsou v územním plánu regulované jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter odpovídá průmyslové zóně.

Licitátor je oprávněn k postupnému snižování vyvolávací ceny na 3.950.000 Kč.Katastrální/detailní popis

Z důvodu obnovy katastrálního operátu došlo k přečíslování pozemků a změně výměry.

původní zápis:

- pozemek p. č. St. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5106 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 182, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46/1

- pozemek p. č. St. 46/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 46/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3864 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 189, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 62

- pozemek p. č. St. 74 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 106 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 74

- pozemek p. č. 314/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1484 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 314/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 326 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše na LV 29.

_____________________________________________________________________

nový zápis:

- pozemek p. č. St. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4673 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 182, obč.vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46/1

- pozemek p. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3850 m2

Součástí je stavba: Hukovice u Velké Kraše, č.p. 189, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 62

- pozemek p. č. St. 74 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 468 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 74

- pozemek p. č. 314/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1514 m2, způsob využití – manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše na LV 29.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Hukovice u Velké Kraše na LV 29.


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7527290237/0100
Odhadní cena 7 870 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Termín konání 20.2.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 20.2.2024 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 3.3.2024 23:21:15

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup