Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 bytu Troskotovice, okres Brno-Venkov 20190109DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125135/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
393.000 Kč
Vyvolávací cena
224.000 Kč
Dražební jistota
45.000 Kč
Datum a čas ukončení
4.6.2019 v 10:54:41
Odhadní cena
320.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.5.2019 v 10:00
28.5.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Troskotovice 38, Troskotovice

Lokalita

Troskotovice 38, Troskotovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
4.6.2019 10:54:41.45licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 393.000 Kč pro účastníka dražby 282716
4.6.2019 10:53:28.73licitátor
Podání ve výši 393.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POTŘETÍ!
4.6.2019 10:52:28.73licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 282716, udělím mu příklep.
4.6.2019 10:51:28.73licitátor
Podání ve výši 393.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 PODRUHÉ!
4.6.2019 10:50:28.73licitátor
Podání ve výši 393.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POPRVÉ!
4.6.2019 10:48:28.73Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:48:15.14Účastník 26378632 učinil podání 393.000 Kč
4.6.2019 10:47:51.18Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:47:36.46Účastník 26378632 učinil podání 373.000 Kč
4.6.2019 10:46:55.29Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:46:41.66Účastník 26378632 učinil podání 353.000 Kč
4.6.2019 10:44:58.70Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:44:27.46Účastník 26378632 učinil podání 333.000 Kč
4.6.2019 10:44:10.87licitátor
Podání ve výši 301.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POPRVÉ!
4.6.2019 10:42:10.87Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:41:18.18Účastník 7743960 učinil podání 301.000 Kč
4.6.2019 10:40:29.40Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:40:17.63Účastník 7743960 učinil podání 290.000 Kč
4.6.2019 10:39:57.49licitátor
Podání ve výši 280.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POPRVÉ!
4.6.2019 10:37:57.49Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:37:49.05Účastník 7743960 učinil podání 280.000 Kč
4.6.2019 10:37:18.67licitátor
Podání ve výši 270.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POPRVÉ!
4.6.2019 10:35:18.67Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:35:05.84Účastník 7743960 učinil podání 270.000 Kč
4.6.2019 10:34:31.07Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:33:43.92Účastník 7743960 učinil podání 260.000 Kč
4.6.2019 10:31:57.97Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:31:21.16Účastník 7743960 učinil podání 250.000 Kč
4.6.2019 10:29:44.40Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:29:31.28Účastník 7743960 učinil podání 235.000 Kč
4.6.2019 10:29:07.57licitátor
Podání ve výši 230.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 PODRUHÉ!
4.6.2019 10:28:07.57licitátor
Podání ve výši 230.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282716 POPRVÉ!
4.6.2019 10:26:07.57Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:25:22.87Účastník 7743960 učinil podání 230.000 Kč
4.6.2019 10:18:05.11Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:17:52.05Účastník 7743960 učinil podání 226.000 Kč
4.6.2019 10:16:57.44Dorovnáno účastníkem s předkupním právem č.282716
4.6.2019 10:16:12.87Účastník 7743960 učinil podání 224.000 Kč
4.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl 1/2 bytu Troskotovice, okres Brno-Venkov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 4.6.2019 09:30
Ukončení: 4.6.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je id. 1/2 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- jednotka č. 38/6, způsob využití byt, zapsáno na LV 428, vymezeno v:

              BUDOVA: Troskotovice, č.p. 38, byt.dům, LV 323, stojící na parcele 157/2, LV 10002

              PARCELA: 157/2, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 227 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 1664/10000 na společných částech budovy Troskotovice, č.p. 38, byt.dům, stojící na pozemku p.č. 157/2, budova Troskotovice, č.p. 38, zapsána na LV 323

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Troskotovice, na LV č. 428, 323.Odhad ceny předmětu dražby: 320.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8093-557/2019 ze dne 19.3.2019.

Nejnižší podání: 224.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 45.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- že mu není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.

- mu není známo, zda je k předmětu dražby uzavřena nájemní smlouva

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!

pozn: P* - označení účastníka dražby s předkupním právem