Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 RD Mokřiny, obec Aš, okres Cheb 20200439DD

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 rodinného domu 3+2. Zastavěná plocha domu je 72 m2, zastavěná plocha přístavby je 35 m2

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125741/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
140.000 Kč
Vyvolávací cena
140.000 Kč
Dražební jistota
40.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.9.2020 v 11:00:14
Odhadní cena
200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.9.2020 ve 14:00
14.9.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Mokřiny 85, Aš

Lokalita

Mokřiny 85, Aš

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.9.2020 11:00:14.62licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 140.000 Kč pro účastníka dražby 45379818
22.9.2020 11:00:00.16licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 45379818 POTŘETÍ!
22.9.2020 10:59:00.16licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 45379818, udělím mu příklep.
22.9.2020 10:58:00.16licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 45379818 PODRUHÉ!
22.9.2020 10:57:00.16licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 45379818 POPRVÉ!
22.9.2020 10:54:57.16Účastník 45379818 učinil podání 140.000 Kč
22.9.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl 1/2 RD Mokřiny, obec Aš, okres Cheb, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
FKI, v. o. s.

Termín dražby:
Zahájení: 22.9.2020 10:00
Ukončení: 22.9.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ½ na souboru věcí nemovitých:

            - pozemek p. č.: St. 85 - evidovaná výměra 299 m2, zastavěná plocha a nádvoří

                      Součástí je stavba: Mokřiny, č. p. 85, rod. dům

                      Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 85

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Aš a k.ú. Mokřiny na LV č. 250.Odhad ceny předmětu dražby: 200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Renátou Havířovou, znalecký posudek číslo 2894/2020 ze dne 24.7.2020.

Nejnižší podání: 140.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 40.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době užíván

- mu není známo, že by na předmětu dražby byl uzavřena nájemní smlouva

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!