Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 RD Mokřiny, obec Aš 20190279DD

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na RD 5+1, který byl postaven jako pravá část dvojdomku o 2 NP. Podlahová plocha činí 146,45 m2. Podlahová plocha včetně příslušenství činí 155,25 m2. V domě se nenachází žádné vnitřní vybavení –  je v započaté rekonstrukci.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125549/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
201.000 Kč
Vyvolávací cena
115.500 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
5.12.2019 v 10:43:21
Odhadní cena
165.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.11.2019 v 16:30
27.11.2019 v 16:30
Místo konání prohlídky
část obce Mokřiny 85, Aš

Lokalita

část obce Mokřiny 85, Aš

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
5.12.2019 10:43:21.21licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 201.000 Kč pro účastníka dražby 30989376
5.12.2019 10:42:40.94licitátor
Podání ve výši 201.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30989376 POTŘETÍ!
5.12.2019 10:41:40.94licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 30989376, udělím mu příklep.
5.12.2019 10:40:40.94licitátor
Podání ve výši 201.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30989376 PODRUHÉ!
5.12.2019 10:39:40.94licitátor
Podání ve výši 201.000 Kč učiněné účastníkem dražby 30989376 POPRVÉ!
5.12.2019 10:37:40.94Účastník 30989376 učinil podání 201.000 Kč
5.12.2019 10:36:50.40licitátor
Podání ve výši 162.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31236480 PODRUHÉ!
5.12.2019 10:35:50.40licitátor
Podání ve výši 162.000 Kč učiněné účastníkem dražby 31236480 POPRVÉ!
5.12.2019 10:33:50.40Účastník 31236480 učinil podání 162.000 Kč
5.12.2019 10:32:41.11Účastník 291456 učinil podání 160.000 Kč
5.12.2019 10:32:28.86Účastník 31236480 učinil podání 156.000 Kč
5.12.2019 10:31:06.03Účastník 291456 učinil podání 154.000 Kč
5.12.2019 10:30:36.92Účastník 31236480 učinil podání 152.000 Kč
5.12.2019 10:30:01.45Účastník 291456 učinil podání 150.000 Kč
5.12.2019 10:29:35.96Účastník 31236480 učinil podání 142.000 Kč
5.12.2019 10:29:22.95Účastník 291456 učinil podání 140.000 Kč
5.12.2019 10:29:02.91Účastník 31236480 učinil podání 136.000 Kč
5.12.2019 10:29:00.32licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 291456, udělím mu příklep.
5.12.2019 10:28:00.32licitátor
Podání ve výši 134.000 Kč učiněné účastníkem dražby 291456 PODRUHÉ!
5.12.2019 10:27:00.32licitátor
Podání ve výši 134.000 Kč učiněné účastníkem dražby 291456 POPRVÉ!
5.12.2019 10:23:57.32Účastník 291456 učinil podání 134.000 Kč
5.12.2019 10:19:45.40Účastník 30989376 učinil podání 132.000 Kč
5.12.2019 09:43:06.90Účastník 291456 učinil podání 130.000 Kč
5.12.2019 09:41:34.42Účastník 30989376 učinil podání 126.000 Kč
5.12.2019 09:41:17.58Účastník 30989376 učinil podání 124.000 Kč
5.12.2019 09:40:57.22Účastník 30989376 učinil podání 122.000 Kč
5.12.2019 09:31:47.26Účastník 291456 učinil podání 120.000 Kč
5.12.2019 09:30:40.20Účastník 16708032 učinil podání 115.500 Kč
5.12.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl 1/2 RD Mokřiny, obec Aš, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 5.12.2019 09:30
Ukončení: 5.12.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 85 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 299 m2

             Součástí je stavba: Mokřiny, č.p. 85, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 85

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Cheb, pro obec Aš a k.ú. Mokřiny, na LV č. 250.Odhad ceny předmětu dražby: 165.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8916-1380/2019 ze dne 2.7.2019.

Nejnižší podání: 115.500,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- mu není známo, zda je k předmětu dražby uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!