Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl id. 1/2 RD Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa 20180264DD

Jedná se o id. 1/2 spoluvlastnického podílu samostatně stojícího rodinného domu o 2 NP. Zastavěná plocha činí 239 m2, užitná plocha činí 179 m2, plocha pozemku činí 1583 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125514/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
235.000 Kč
Vyvolávací cena
235.000 Kč
Dražební jistota
60.000 Kč
Datum a čas ukončení
19.12.2019 v 11:00:41
Odhadní cena
470.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.11.2019 v 11:00
12.12.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Valteřice 5, Žandov

Lokalita

Valteřice 5, Žandov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.12.2019 11:00:41.55licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 235.000 Kč pro účastníka dražby 295044
19.12.2019 11:00:00.32licitátor
Podání ve výši 235.000 Kč učiněné účastníkem dražby 295044 POTŘETÍ!
19.12.2019 10:59:00.32licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 295044, udělím mu příklep.
19.12.2019 10:58:00.32licitátor
Podání ve výši 235.000 Kč učiněné účastníkem dražby 295044 PODRUHÉ!
19.12.2019 10:57:00.32licitátor
Podání ve výši 235.000 Kč učiněné účastníkem dražby 295044 POPRVÉ!
19.12.2019 10:00:17.32Účastník 295044 učinil podání 235.000 Kč
19.12.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl id. 1/2 RD Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Termín dražby:
Zahájení: 19.12.2019 10:00
Ukončení: 19.12.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je id. 1/2 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 185 - ostatní plocha, evidovaná výměra 783 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 299 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

            Součástí je stavba: Valteřice, č.p. 5, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 186

- pozemek p.č. 187 - zahrada, evidovaná výměra 501 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Žandov a k.ú. Valteřice u Žandova, na LV č. 23.Odhad ceny předmětu dražby: 470.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Petrem Ortem, Ph.D., a.i., znalecký posudek číslo 610/16/2019 ze dne 25.3.2019.

Nejnižší podání: 235.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 60.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je  v současné době  užíván spoluvlastníkem.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěn

- na majetek osoby s předkupním právem k předmětu dražby je vedena exekuce.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!