Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku v k.ú. Vlčí Důl, SSČK 20200061DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121556/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
2.320 Kč
Vyvolávací cena
230 Kč
Dražební jistota
23 Kč
Datum a čas ukončení
31.3.2020 v 09:41:36
Odhadní cena
230 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
25.2.2020 v 10:00
10.3.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26

Lokalita

, Česká Lípa

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
31.3.2020 09:41:36.47licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 2.320 Kč pro účastníka dražby 35146637
31.3.2020 09:41:29.31licitátor
Podání ve výši 2.320 Kč učiněné účastníkem dražby 35146637 POTŘETÍ!
31.3.2020 09:40:29.31licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 35146637, udělím mu příklep.
31.3.2020 09:39:29.31licitátor
Podání ve výši 2.320 Kč učiněné účastníkem dražby 35146637 PODRUHÉ!
31.3.2020 09:38:29.31licitátor
Podání ve výši 2.320 Kč učiněné účastníkem dražby 35146637 POPRVÉ!
31.3.2020 09:36:29.31Účastník 35146637 učinil podání 2.320 Kč
31.3.2020 09:36:07.54Účastník 34415924 učinil podání 2.300 Kč
31.3.2020 09:35:34.82Účastník 35146637 učinil podání 2.020 Kč
31.3.2020 09:35:21.05Účastník 34415924 učinil podání 2.000 Kč
31.3.2020 09:35:18.71Účastník 35146637 učinil podání 1.820 Kč
31.3.2020 09:35:03.66Účastník 34415924 učinil podání 1.800 Kč
31.3.2020 09:34:55.14Účastník 35146637 učinil podání 1.520 Kč
31.3.2020 09:34:37.71Účastník 34415924 učinil podání 1.500 Kč
31.3.2020 09:34:31.11Účastník 35146637 učinil podání 1.320 Kč
31.3.2020 09:33:41.49Účastník 34415924 učinil podání 1.300 Kč
31.3.2020 09:33:31.64Účastník 35146637 učinil podání 1.020 Kč
31.3.2020 09:32:40.83Účastník 34415924 učinil podání 1.000 Kč
31.3.2020 09:32:10.83Účastník 35146637 učinil podání 720 Kč
31.3.2020 09:31:21.06Účastník 34415924 učinil podání 700 Kč
31.3.2020 09:31:09.13Účastník 35146637 učinil podání 520 Kč
31.3.2020 09:30:14.73licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 34415924, udělím mu příklep.
31.3.2020 09:29:14.73licitátor
Podání ve výši 500 Kč učiněné účastníkem dražby 34415924 PODRUHÉ!
31.3.2020 09:28:14.73licitátor
Podání ve výši 500 Kč učiněné účastníkem dražby 34415924 POPRVÉ!
31.3.2020 09:26:14.73Účastník 34415924 učinil podání 500 Kč
31.3.2020 09:25:48.22Účastník 35146637 učinil podání 300 Kč
31.3.2020 09:25:01.14Účastník 34415924 učinil podání 270 Kč
31.3.2020 09:02:11.17Účastník 35146637 učinil podání 250 Kč
31.3.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku v k.ú. Vlčí Důl, SSČK, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Narcis Tomášek

Termín dražby:
Zahájení: 31.3.2020 09:00
Ukončení: 31.3.2020 09:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 souboru věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 105/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití – zbořeniště

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Česká Lípa a k.ú. Vlčí Důl, na LV č. 12.Odhad ceny předmětu dražby: 230,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 278-4578/2019 ze dne 20.1.2020.

Nejnižší podání: 230,- Kč
Minimální příhoz: 20,- Kč
Dražební jistota: 23,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předkupní právo.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!