skip to main content

Spoluvlastnický podíl 6/12 RD Podivín, okres Břeclav

dražba

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 6/12 na pozemku a rodinném domě, který je řadový, krajní, s jedním NP a půdním prostorem pod se sedlovou střechou. Zastavěná plocha objektu činí cca 75 m2 a obytná plocha objektu činí cca 60 m2.

Podrobný popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 6/12 na pozemku parc. č. 880, jehož součástí je rodinný dům č.p. 86 a pozemku parc.č. 2959/604, včetně součástí a příslušenství. Rodinný dům je řadový, krajní v řadě, nepodsklepený, s jedním NP a půdním prostorem pod se sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z nepálených cihel (tzv. kotovice). Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky provedeny vápenné, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a koupelně. Okna jsou instalována plastová, dveře jsou náplňové, hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy a textilní krytiny, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je lokální, prostřednictvím plynových gamat. Elektroinstalace je provedena. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Napojení na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.

Dispoziční řešení: 1. NP – kuchyně, 2 pokoje, chodba, koupelna, WC a komora

Zastavěná plocha objektu činí cca 75 m2 a obytná plocha objektu činí cca 60 m2.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- k předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl 6/12 

  • pozemek p. č. 880 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 141 m2

Součástí je stavba: Podivín, č.p. 86, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  880

  • pozemek p. č. 2959/604 – ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, obec Podivín, katastrální území Podivín na LV 123.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva jsou zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, obec Podivín, katastrální území Podivín na LV č. 123.

Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 182/2006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty tato zástavní práva zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 616 875 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540418/2700
Odhadní cena 881 250 Kč
Vyvolávací cena 616 875 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Termín konání 14.4.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 14.4.2022 11:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 6.2.2023 11:26:52

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba

Obchodní závod dlužníka L.O.O, Bystřice nad Pernštejnem


Nejnižší podání: 31 000 000 Kč
Termín konání: 7. 2. 2023, 12:00
Anglická aukce

Pozemky Hroznatín, okres Třebíč


Nejnižší podání: 1 800 000 Kč
Termín konání: 7. 2. 2023, 13:00
Anglická aukce

Byt 4+1 Horní Slavkov, okres Sokolov


Nejnižší podání: 607 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 09:40
výběrové řízení

Rodinný dům Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov


Uzavření nabídek: 9. 2. 2023, 11:00
Anglická aukce

Družstevní byt 1+1 Česká Lípa


Nejnižší podání: 1 637 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Křelov/Olomouc 4.720 m2 - spoluvlastnický podíl id.1/2


Nejnižší podání: 109 500 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:20
Anglická aukce

Byt 3+1 Hrabůvka a podíl na nebytovém prostoru, okres Ostrava - město


Nejnižší podání: 1 950 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Byt 1+1 Znojmo, ul. Přímětická


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Areál Autoklubu s dopravním hřištěm Písek


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:20
dražba

Penzion Pozlovice, okres Zlín


Nejnižší podání: 46 750 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:30
Anglická aukce

Pozemky 167 m2 Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 2 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:40
Anglická aukce

40. e - aukce ČEZ NISSAN LEAF 30kWh Acenta elektromobil, RZ EL232AB


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup