skip to main content

Stavba RD Nebory č.p. 514, okres Frýdek-Místek

dražba

Podrobný popis

Zděný rodinný dům s dispozicí 4+kk se sedlovou střechou. V domě se nachází ložnice o výměře 11,39 m2, šatna 5,66 m2, koupelna 7,76 m2, chodba 2,02 m2, obývací pokoj + kk  40,09 m2, pokoj 10,38 m2, pokoj 9,47 m2, koupelna + WC + technická místnost  4,71 m2, chodba 2,53 m2, zádveří 4,27 m2, venkovní sklad 5,20 m2.

Vnitřní omítky jsou tvořeny štukovými omítkami. Okna jsou plastová. Vytápění je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem. Odkanalizování je do domácí čistírny odpadních vod. Dům má dvě koupelny. Dům není podsklepený a stojí na pozemku jiného vlastníka.  Katastrální/detailní popis

Budova Nebory, č.p. 514, způsob využití – rod. dům, budova stojí na parcele: č. St. 726, jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, obec Třinec, katastrální území Nebory na LV č. 893.

Na základě Rozsudku jménem republiky o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka  č.j. 176 ICm 2949/ 2015-172 ( MSPH 76 INS 4641/2015) ze dne 28.11..2019,  se určuje, že kupní smlouva ze dne 8.10.2014, na základě které dlužník D.P. Technology, s.r.o. IČ. 62304151 převedl vlastnické právo na Ing. Jana Dudzika, nar. 5.6.1970, neúčinnou.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540231/2700
Odhadní cena 6 800 000 Kč
Vyvolávací cena 3 400 000 Kč
Dražební jistota 750 000 Kč
Termín konání 30.6.2022 10:40:00
Předpokládaný konec 30.6.2022 11:40:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 9.6.2023 12:36:04

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup