skip to main content

Stavební parcela Ptení

dražba

Podrobný popis

Pozemek o rozloze 1 303 m2 se nachází v klidné místní části Ptenský Dvorek v obci a k.ú. Ptení. 

V současné době je pozemek v evidenci katastru nemovitostí vedený jako zahrada. Pozemek není udržován, je zarostlý keři a náletovými dřevinami. Šířka pozemku je 17 m, délka je  73 m. Inženýrské sítě jsou vedeny severně od pozemku v příjezdové komunikaci. 

Dle územního plánu je pozemek p.č. 3502/1 vedený jako pozemek s využitím „BV“ – s využitím ploch pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Přístup k pozemku je ze silnice, v současnosti ale není z komunikace přímý zpevněný nájezd.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 3502/1– zahrada, evidovaná výměra 1303 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní  fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Ptení, na LV č. 1718.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 1718 pro k.ú. Ptení zapsána zástavní práva a exekuční poznámky, která zanikají dle insolvenčního zákona zpeněžením, na nového vlastníka tedy nepřechází.  

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 150 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514240257/0100
Odhadní cena 1 700 000 Kč
Vyvolávací cena 850 000 Kč
Dražební jistota 170 000 Kč
Termín konání 30.5.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 30.5.2023 11:32:42
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 9.6.2023 12:27:25

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup