skip to main content

Stavební pozemek Maršov u Krupky p.č. 440/22, okres Teplice

dražba

Jedná se o pozemek p. č. 440/22 o velikosti 1221 m2 s přípojkami inženýrských sítí. Přístup k pozemku je zajištěn přes pozemek parc. č. 440/18 a pozemek parc. č. 440/30, jejichž podíly jsou součástí prodeje.

Stavební pozemek Maršov u Krupky p.č. 440/22, okres Teplice | Podrobný popis

Jedná se o pozemek p. č. 440/22 o velikosti 1221 m2 a dále spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku p.č. 440/30 a spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 na pozemku p. č. 440/18. Upozornění na nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v KN: Na pozemku parc. č. 440/22 je vystavěna stavba altánu, která má zastavěnou plochu větší než 25 m2 a jedná se tak o vedlejší stavbu povinně zapisovanou do katastru nemovitostí. Součástí jsou přípojky inženýrských sítí, přístup k pozemku je zajištěn přes pozemek parc. č. 440/18 a pozemek parc. č. 440/30.



Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 440/22 – zahrada, evidovaná výměra 1221 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovitosti

  • pozemek p. č. 440/30 – zahrada, evidovaná výměra 199 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, obec Krupka, část obce Maršov, katastrální území Maršov u Krupky na LV 2977

a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na nemovitosti

  • pozemek p. č. 440/18 – zahrada, evidovaná výměra 248 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, obec Krupka, katastrální území Maršov u Krupky na LV 2947.



Zástavní práva, závazky

Veškerá zajišťovací práva váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Teplice a k.ú. Maršov u Krupky, na LV č 2977 a 2947.





Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 700 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540418/2700
Odhadní cena 981 598 Kč
Vyvolávací cena 1 300 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Termín konání 21.6.2022 12:00:00
Předpokládaný konec 21.6.2022 13:20:04
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.2.2024 14:48:55

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup