Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Stavební pozemky Chuderovec 14.809m2 20190386DD

Svažitý stavební pozemek o celkové ploše 14.809 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122372/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.800.000 Kč
Vyvolávací cena
1.800.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.1.2020 v 11:00:08
Odhadní cena
2.800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.12.2019 v 11:00
7.1.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
v sídle dražebníka na adrese: PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 26

Lokalita

Chuderovec, Chuderovec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.1.2020 11:00:08.80licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.800.000 Kč pro účastníka dražby 32479368
16.1.2020 11:00:00.83licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479368 POTŘETÍ!
16.1.2020 10:59:00.83licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 32479368, udělím mu příklep.
16.1.2020 10:58:00.83licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479368 PODRUHÉ!
16.1.2020 10:57:00.83licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479368 POPRVÉ!
16.1.2020 10:02:36.83Účastník 32479368 učinil podání 1.800.000 Kč
16.1.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Stavební pozemky Chuderovec 14.809m2, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Helena Štětinová LL. M.

Termín dražby:
Zahájení: 16.1.2020 10:00
Ukončení: 16.1.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 220 - trvalý travní porost, evidovaná výměra - 14809 m2, chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna, zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem, pro obec Chuderov a k.ú. Chuderovec, na LV 416.Odhad ceny předmětu dražby: 2.800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9648-2112/2019 ze dne 15.10.2019.

Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, které vedou přes pozemek.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!