ARCHIV - Stavební stroj DOZER T130 20180295DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126242/6800
Vyvolávací cena
85.000 Kč
Dražební jistota
20.000 Kč
Datum a čas zahájení
7.8.2018 v 11:00:00
Datum a čas ukončení
7.8.2018 ve 12:30:00
Odhadní cena
120.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
24.7.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Komenského 905, Slavičín

Lokalita

Komenského 905, Slavičín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.8.2018 12:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
7.8.2018 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Stavební stroj DOZER T130, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Eva Mlčochová

Termín dražby:
Zahájení: 7.8.2018 11:00
Ukončení: 7.8.2018 12:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Použitý dozer T 130, v.č. 241270 s radlicí, rok výroby není přesně uveden cca 80. léta.

Předmět dražby je ve stavu odpovídajícímu době provozu.Odhad ceny předmětu dražby: 120.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 85.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 20.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!