Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Vceúčelová budova Vysoké Veselí, okres Jičín 20200289DD

Původně se jednalo o stavbu hospody v 1. NP se sálem ve 2. NP. Kolem roku 1980 došlo ke stavebním úpravám budovy, kde jsou v přízemí nebytové prostory a ve 2. NP velký byt.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125856/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
815.430 Kč
Vyvolávací cena
815.430 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
30.6.2020 v 10:49:32
Odhadní cena
1.652.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.6.2020 v 11:00
16.6.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice Prof. Deyla 66, Vysoké Veselí

Lokalita

ulice Prof. Deyla 66, Vysoké Veselí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.6.2020 10:49:32.59licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 815.430 Kč pro účastníka dražby 40061625
30.6.2020 10:45:00.27licitátor
Podání ve výši 815.430 Kč učiněné účastníkem dražby 40061625 POTŘETÍ!
30.6.2020 10:44:00.27licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 40061625, udělím mu příklep.
30.6.2020 10:43:00.27licitátor
Podání ve výši 815.430 Kč učiněné účastníkem dražby 40061625 PODRUHÉ!
30.6.2020 10:42:00.27licitátor
Podání ve výši 815.430 Kč učiněné účastníkem dražby 40061625 POPRVÉ!
30.6.2020 10:15:27.27Účastník 40061625 učinil podání 815.430 Kč
30.6.2020 09:45:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Vceúčelová budova Vysoké Veselí, okres Jičín, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Pavel Sattler

Termín dražby:
Zahájení: 30.6.2020 09:45
Ukončení: 30.6.2020 10:45

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 608 m2,

                                         Součástí je stavba: Vysoké Veselí, č.p. 66, bydlení

                                         Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  75

- pozemek p.č. 29 - zahrada, evidovaná výměra 575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, pro obec a k.ú. Vysoké Veselí, na LV č. 677.Odhad ceny předmětu dražby: 1.652.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 11240-1018/2020 ze dne 18.5.2020.

Nejnižší podání: 815.430,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že:

- dle jemu dostupných informací na nemovitých věcech neváznou žádné nájemní smlouvy, předmět dražby  je v současné době  užíván dlužníkem

- předmětná nemovitá věc může byt užívána třetími osobami, přičemž řešení této situace je na vydražiteli.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!