ARCHIV - Vozidla - GOMI Trade s.r.o. 20200135DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122815/6800
Vyvolávací cena
1.799.000 Kč
Dražební jistota
400.000 Kč
Datum a čas zahájení
3.6.2020 v 11:00:00
Datum a čas ukončení
3.6.2020 ve 12:00:00
Odhadní cena
2.570.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.5.2020 v 11:00
27.5.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Lučany nad Nisou 692, Lučany nad Nisou

Lokalita

Lučany nad Nisou 692, Lučany nad Nisou

invisible
zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
3.6.2020 12:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
3.6.2020 11:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
3.6.2020 11:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
3.6.2020 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Vozidla - GOMI Trade s.r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kancelář správců v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 3.6.2020 11:00
Ukončení: 3.6.2020 12:00

Označení a specifikace předmětu dražby:


Odhad ceny předmětu dražby: 2.570.000,- Kč


Nejnižší podání: 1.799.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 400.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!