ARCHIV - Výrobní areál Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína 20200253DD

Dražba výrobního areálu s administrativní budovou v obci Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127077/6800
Vyvolávací cena
4.500.000 Kč
Dražební jistota
800.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.6.2020 v 10:30:00
Datum a čas ukončení
17.6.2020 v 11:30:00
Odhadní cena
6.700.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
1.6.2020 v 11:30
5.6.2020 v 11:30
Místo konání prohlídky
Teplická 189, Jílové

Lokalita

Teplická 189, Jílové

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.6.2020 11:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.6.2020 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Výrobní areál Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína , kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
CURATORES v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.6.2020 10:30
Ukončení: 17.6.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc nemovitá:

 

- pozemek p.č. St. 98/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1440 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: Martiněves, č.p. 189, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 98/5

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Děčín, pro obec Jílové a k.ú. Martiněves u Děčína, na LV č. 34.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 6.700.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8718-1182/2019 ze dne 2.6.2019.

Nejnižší podání: 4.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 800.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

 

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 30.11.1995, právní účinky vkladu ke dni 5.12.1995. Oprávnění pro - Parcela: St. 98/5,  Povinnost k - Parcela: St. 98/4, Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 1620/1995. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-6100064/1995-502.

 

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 30.11.1995, právní účinky vkladu ke dni 5.12.1995. Oprávnění pro - Parcela: St. 98/4,  Povinnost k - Parcela: St. 98/5, Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 1620/1995. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-6100064/1995-502.

 

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 12.3.1996, právní účinky vkladu ke dni 19.3.1996. Oprávnění pro - Parcela: St. 110/1, Parcela: St. 98/11, Parcela: St. 98/12, Parcela: St. 98/2, Povinnost k - Parcela: St. 98/5, Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 436/1996. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-6100014/1996-502.

 

 

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!