skip to main content

Výrobní objekt v areálu Sigma Lutín, bývalá Lutínská Nástrojárna

dražba

Podrobný popis

Jedná se o nemovitost, která se nachází na okraji průmyslové části obce Lutín. Inženýrské sítě jsou kompletní a jsou přivedeny do objektu. Parkovací možnosti jsou dobré. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha stavby velmi výhodná – průmyslová zóna.
Objekt sestává ze 3 částí, které jsou stavebně propojeny v jeden funkční celek. Hlavní budovou je železobetonová výrobní hala o 3 nadzemních podlažích, ke které je přistaven železobetonový provozně sociální přístavek o 6 nadzemních podlažích. K výrobní hale je dodatečně zbudován kovový přístavek o 1 nadzemním podlaží. Celková užitná plocha je více jak 4000m2.
Příslušenství tvoří přístřešky, přípojky IS (elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod). K objektu nenáleží žádné vedlejší stavby ani trvalé porosty. V budově se nachází manipulační jeřáb, který není součástí prodeje.
Pozemek parc. č. st. 472 o výměře 2.032 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celý pozemek je zastaven výše popsaným objektem. Pozemek je rovinatý.
Ve prospěch parc. č. st. 472 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, které umožňuje pohyb po areálu a užívání příjezdové cesty k areálu. Toto břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu. Dále je ve prospěch parc. č. st. 472 zřízeno věcné břemeno užívání prostor v budově energobloku za roční úplatu 10.000 Kč.Katastrální/detailní popis

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku:

 

- pozemek p.č. St. 472 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.032 m2

          Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

         Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 472

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomoci, KP Olomouc, pro obec a k.ú. Lutín, na LV č. 768.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 4211121310/6800
Odhadní cena 12 700 000 Kč
Vyvolávací cena 9 144 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Termín konání 18.1.2022 13:00:00
Předpokládaný konec 18.1.2022 14:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 26.1.2022 18:50:08

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup