skip to main content

Závod dlužníka MEGASPAS a.s.

dražba


Obchodní závod MEGASPAS a.s. | Podrobný popis

Předmětem prodeje je obchodní závod MEGASPAS a.s., IČ: 278 26 708 jako celek, respektive hlavní aktivum tj. dlouhodobý hmotný majetek.

Společnost MEGASPAS a.s., vznikla 19.12.2007, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání byl pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem. Obchodní závod tvoří především věci nemovité zapsané na listech vlastnictví č. LV 11101, k.ú. Místek, č. LV 11482, k.ú. Místek a č. LV 11483, k.ú. Místek.

K úplnému naplnění pracovních cílů a účelu založení firmy došlo k 1.9.2011, kdy se MEGASPAS a.s. stala vlastníkem hotelového domu PASKOV ve Frýdku-Místku. Jedná se o 12-ti podlažní budovu, kde nabízela firma jak dlouhodobé ubytování v ubytovací části, tak krátkodobé ubytování v hotelové části. Dále pak nabízela pronájem nebytových prostor pro kancelářské využití, sklady a prostory podnikatelům pro poskytování služeb jako například: finanční poradenství, fitness centrum, masáže, holičství a kadeřnictví, nehtové studio, obvodní lékař, krejčovská dílna, bistro, hospůdka, sport pub, prádelna, pracovní agentura.

V průběhu roku 2013 firma získala prostřednictvím fúze do svého majetkového vlastnictví hotelový dům PERMON, rozšířila tak své podnikatelské aktivity a na základě analýzy vnějšího prostředí společnosti a poptávky vytvořila novou podnikatelskou strategii za účelem vytvoření Bytového domu Permon. Prostory HD Permon prošly v letech 2014 – 2015 celkovou rekonstrukcí. Jedná se o 13-ti podlažní budovu, která disponuje na každém patře 33 pokoji, jenž se upravovali na startovací byty 1+kk a některé z nich se propojují na bytové jednotky 2+kk. V roce 2019 byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a v témže roce i bylo zahájeno.Katastrální/detailní popis

Nemovité věci – LV 11101, k.ú. Místek

Nemovité věci – LV 11482, k.ú. Místek

Nemovité věci – LV 11483, k.ú. MístekZástavní práva, závazky

Zástavní práva jsou zapsána na  č. LV 11101, č. LV 11482 a č.  LV 11483, k.ú. Místek

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 263 100 000 Kč
Typ Obchodní závod nebo jeho část (dříve podnik)
Odhadní cena 177 000 000 Kč
Vyvolávací cena 177 000 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 5 000 000 Kč
Termín konání 14.4.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 14.4.2022 12:25:36
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 14.7.2024 0:46:46

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup