Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Zemědělské pozemky Malměřice 127.837 m2 20190052DD

Zemědělské pozemky / vinice / o rozloze 127.837 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122137/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
2.680.000 Kč
Vyvolávací cena
2.240.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.5.2019 v 10:40:07
Odhadní cena
3.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.4.2019 v 9:30
7.5.2019 v 9:30
Místo konání prohlídky
Prohlídky se konají pouze po předchozí domluvě s dražebníkem v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26.

Lokalita

, Blatno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.5.2019 10:40:07.92licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 2.680.000 Kč pro účastníka dražby 24453660
16.5.2019 10:40:00.96licitátor
Podání ve výši 2.680.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24453660 POTŘETÍ!
16.5.2019 10:39:00.96licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24453660, udělím mu příklep.
16.5.2019 10:38:00.96licitátor
Podání ve výši 2.680.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24453660 PODRUHÉ!
16.5.2019 10:37:00.96licitátor
Podání ve výši 2.680.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24453660 POPRVÉ!
16.5.2019 10:20:04.96Účastník 24453660 učinil podání 2.680.000 Kč
16.5.2019 10:12:08.68Účastník 18382826 učinil podání 2.670.000 Kč
16.5.2019 10:10:04.65Účastník 24453660 učinil podání 2.660.000 Kč
16.5.2019 09:59:36.58Účastník 18382826 učinil podání 2.650.000 Kč
16.5.2019 09:59:18.93Účastník 24453660 učinil podání 2.630.000 Kč
16.5.2019 09:53:00.89Účastník 18382826 učinil podání 2.620.000 Kč
16.5.2019 09:52:36.93Účastník 24453660 učinil podání 2.610.000 Kč
16.5.2019 09:51:28.27Účastník 18382826 učinil podání 2.600.000 Kč
16.5.2019 09:51:07.22Účastník 24453660 učinil podání 2.580.000 Kč
16.5.2019 09:49:19.44Účastník 18382826 učinil podání 2.570.000 Kč
16.5.2019 09:48:31.89Účastník 24453660 učinil podání 2.556.740 Kč
16.5.2019 09:46:47.61Účastník 18382826 učinil podání 2.320.000 Kč
16.5.2019 09:46:19.51Účastník 24453660 učinil podání 2.300.000 Kč
16.5.2019 09:42:26.11Účastník 18382826 učinil podání 2.240.000 Kč
16.5.2019 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Zemědělské pozemky Malměřice 127.837 m2, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Ing. Helena Horová

Termín dražby:
Zahájení: 16.5.2019 09:40
Ukončení: 16.5.2019 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem  dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 49/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4.950 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1133 - orná půda, evidovaná výměra 98.535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1137 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5.248 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1159 - orná půda, evidovaná výměra 660 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1160 - orná půda, evidovaná výměra 18.444 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec Blatno a k.ú. Malměřice, na LV č. 135.Odhad ceny předmětu dražby: 3.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7580-44/2019 ze dne 11.1.2019.

Nejnižší podání: 2.240.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby  váznou věcná břemena a to:

- na LV č. 135 v k.ú. Malměřice vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynovodu dle GP pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27260364 s povinností k parcele č. 1133, na základě rozhodnutí o vyvlastnění SÚ/69414/2010 - omezení vlast. práva zřízením věcného břemene ze dne 08.06.2011. Právní moc ke dni 08.07.2011; uloženo na prac. Žatec, zn-Z-5680/2011-533

a věcné břemeno (podle listiny) zřizování vedení pro BRAWA, a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 Praha, IČO: 24757926 s povinností k parcele č. 1133, na základě Rozhodnutí o vyvlastnění SÚ/69414/2010 - omezení vlast. práva zřízením věcného břemene ze dne 08.06.2011. Právní moc ke dni 08.07.2011; uloženo na prac. Žatec, zn-Z--5680/2011-533.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!