skip to main content

Zemědělské pozemky v Praze - Hájek u Uhřiněvsi

dražba

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou atraktivní zemědělské pozemky, které se nacházejí v plánované trase obchvatu Prahy R1. Pozemky jsou situované v obci Praha, v katastrálním území Hájek u Uhříněvsi. Mimo zastavěnou část katastrálního území (na rozhraní katastrálního území Hájek u Uhříněvsi a Královic), jižním směrem od zastavěné části při ul. Pod Markétkou (nedaleko rybníka Markéta). Celková rozloha činí 10.353 m2, dle územního plánu je plocha pozemků o rozloze přibližně 4.995 m2 regulována jako orná půda, zbývající rozloha pak jako městská a krajinná zeleň. 

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a nejsou oploceny, pozemky jsou rovinaté. V okolí prodávaných pozemků se nachází zemědělské pozemky a nedaleko rybník Markéta. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Nacházejí se na východním okraji obce a charakter nejbližšího okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Na pozemku parc.č. 226/66 stojí stavba technického vybavení - jedná se o stavbu ve vlastnictví společnosti PREdistibuce, a.s. Na pozemku parc. č. 226/2 vázne věcné břemeno ve prospěch dodavatele energií PREdistibuce, a.s. - bez vlivu na cenu nemovitosti.

Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou zapsané na LV č. 1437, k.ú. Hájek u Uhřiněvsi. Pozemky jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí, nejsou v záplavovém území. Jiná další práva a závady s nemovitými věcmi spojená nejsou.   Katastrální/detailní popis

-parcela č. 226/2, evidovaná výměra 10341 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-parcela č. 226/66, evidovaná výměra 12 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb, na LV 2006 - jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, obec Praha a k. ú. Hájek u Uhříněvsi, na LV 1437.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit, provozovat a užívat podzemní kabelové vedení 1kV a 22kV a právo volného přístupu za účelem jeho provozu, oprav a údržby dle článku III. smlouvy a dle GP č.256-62/2004. Oprávnění pro: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516. Povinnost k: Parcela: 226/2. Vedeno pod sp.zn.: V-62013/2011-101.

Zástavní práva jsou uvedena na aktuálním LV č. 1437.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 2 550 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211120422/6800
Odhadní cena 1 520 000 Kč
Vyvolávací cena 1 520 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 25.1.2022 12:00:00
Předpokládaný konec 25.1.2022 13:01:13
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 26.1.2022 18:58:11

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup