skip to main content

Zemědělské pozemky v Praze - Hájek u Uhřiněvsi

dražba

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou atraktivní zemědělské pozemky, které se nacházejí v plánované trase obchvatu Prahy R1. Pozemky jsou situované v obci Praha, v katastrálním území Hájek u Uhříněvsi. Mimo zastavěnou část katastrálního území (na rozhraní katastrálního území Hájek u Uhříněvsi a Královic), jižním směrem od zastavěné části při ul. Pod Markétkou (nedaleko rybníka Markéta). Celková rozloha činí 10.353 m2, dle územního plánu je plocha pozemků o rozloze přibližně 4.995 m2 regulována jako orná půda, zbývající rozloha pak jako městská a krajinná zeleň. 

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a nejsou oploceny, pozemky jsou rovinaté. V okolí prodávaných pozemků se nachází zemědělské pozemky a nedaleko rybník Markéta. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Nacházejí se na východním okraji obce a charakter nejbližšího okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Na pozemku parc.č. 226/66 stojí stavba technického vybavení - jedná se o stavbu ve vlastnictví společnosti PREdistibuce, a.s. Na pozemku parc. č. 226/2 vázne věcné břemeno ve prospěch dodavatele energií PREdistibuce, a.s. - bez vlivu na cenu nemovitosti.

Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou zapsané na LV č. 1437, k.ú. Hájek u Uhřiněvsi. Pozemky jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí, nejsou v záplavovém území. Jiná další práva a závady s nemovitými věcmi spojená nejsou.   Katastrální/detailní popis

-parcela č. 226/2, evidovaná výměra 10341 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-parcela č. 226/66, evidovaná výměra 12 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb, na LV 2006 - jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, obec Praha a k. ú. Hájek u Uhříněvsi, na LV 1437.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit, provozovat a užívat podzemní kabelové vedení 1kV a 22kV a právo volného přístupu za účelem jeho provozu, oprav a údržby dle článku III. smlouvy a dle GP č.256-62/2004. Oprávnění pro: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516. Povinnost k: Parcela: 226/2. Vedeno pod sp.zn.: V-62013/2011-101.

Zástavní práva jsou uvedena na aktuálním LV č. 1437.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 2 550 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 305036506/0300
Odhadní cena 1 520 000 Kč
Vyvolávací cena 1 520 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 25.1.2022 12:00:00
Předpokládaný konec 25.1.2022 13:01:13
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 11.8.2022 8:03:08

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 77. Horizontální vyvrtávačka, Pilsen Tools WD 160-6250 CNC


Nejnižší podání: 1 936 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Císařský, okres Děčín


Nejnižší podání: 600 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter 616 CDI, RZ 1Z84171


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Osobní automobil Ford Mustang, RZ 4SP2291


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

PŽSK 76. Laserové dělící zařízení CNC značky Nukon


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup