skip to main content

Zemědělské pozemky v Praze, k.ú. Královice

dražba

Podrobný popis

Pozemky se nachází v Praze v k.ú. Královice. Pozemek p.č. 298/5 je umístěný severovýchodně, pozemky p.č. 324/15, 324/16, 324/18 jsou umístěny jižním směrem od Královic. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemky jsou rovinaté a jsou využívány jako zemědělské.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 298/5 orná půda, evidovaná výměra 28.407 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 324/15 orná půda, evidovaná výměra 3.704 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 324/16  orná půda, evidovaná výměra 24. 145 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 324/18 orná půda, evidovaná výměra 16.538 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha, k.ú. Královice, na LV č. 352.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7582500217/0100
Odhadní cena 14 900 000 Kč
Vyvolávací cena 11 920 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 15.11.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 15.11.2022 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 30.9.2023 11:43:53

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup