skip to main content

Zemědělský areál Výčapy, okres Třebíč

dražba

Podrobný popis

Výrobní areál se nachází v obci Výčapy, která je vzdálená jen 8 km od Třebíče v zemědělském areálu. V areálu se nachází výrobní hala a sklad, který byl dříve využíván jako kotelna. Objekt je napojen na rozvod vody, plynu a přípojku elektrického napětí. Splaškové vody jsou svedeny do jímky. Výrobní hala je převážně přízemní. Ve východní části je vestavba s kancelářemi. V II. NP jsou tři kanceláře, kuchyňka a sociální zařízení se sprchou.

Základy skladu jsou tvořeny základovými pasy, zdivo je cihelné o tloušťce 25 cm. Strop je železobetonový spádový s plechovým podhledem. Střecha je pultová s živičnou krytinou. Ve skladu je rozvod světelného a motorového elektrického proudu s nízkým napětím, nachází se zde odpojené plynové kotle a rozvodna tepla z bioplynové stanice.

Vstup a vjezd do areálu je ze západní strany komunikace ve vlastnictví ZD Výčapy. Podél komunikace je oplocení s ocelovými vraty. Přes pozemek p.č. 911/6 vede zpevněná komunikace k výrobní hale. Část pozemku je zpevněný asfaltobetonem. Příjezdová cesta je jiného vlastníka, má však charakter veřejné cesty. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 214 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3260 m2

           Součástí je stavba: Výčapy, č.p. 221. zem. stav

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 214

- pozemek p. č. 911/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1608 m2, způsob využití –  jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč, pro obec a k. ú. Výčapy, na LV č. 604.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Výčapy na LV 604.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 8 000 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540231/2700
Odhadní cena 8 000 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Termín konání 22.9.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 22.9.2022 11:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 9:32:42

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup