Multifunkční areál v Liberci na prodej v elektronické dražbě

 

Obliba elektronických dražeb stále roste. Tentokrát si zájemci touto formou mohou pořídit rozsáhlý areál v městské čtvrti Františkov v Liberci.

 

Dominantu areálu tvoří vícefunkční členitá budova sloužící pro ubytování, administrativu, prodejní účely a skladování. Dále se zde nachází několik navazujících pozemků tvořených venkovními zpevněnými plochami, které slouží pro parkování a manipulaci vozidel. Všechny části areálu jsou provozně a komunikačně propojeny tak, že tvoří jeden celek.

 

Vzhledem ke stavu areálu je možné jeho okamžité variabilní využití. Z komerčního hlediska je vhodné využití zejména pro výrobu, ke skladování, ale i jako sídlo velké firmy či několika menších firem nebo ubytovna.

 

Hodnota celého areálu byla znalcem stanovena na 32.153.000 Kč. Vyvolávací cena v elektronické dražbě začíná již na částce 30 mil. Kč.

 

Elektronická dražba se uskuteční 3. listopadu 2015 na webu www.prokonzulta.cz. Do té doby si mohou zájemci celý areál prohlédnout na prohlídce, která se uskuteční 20.10.2015. nebo mohou zasílat své dotazy přímo organizátorovi dražby, kterým je společnost PROKONZULTA, a.s. V případě zájmu o účast v elektronické dražbě je nutné složit dražební jistotu ve výší 3 mil. Kč, která se po skončení dražby neúspěšným uchazečům vrátí v plné výši.

 

Více informací a přihlášku k elektronické dražbě naleznete na www.prokonzulta.cz.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup